torsjö live vers2

Hög tid att börja lyssna

Hög tid att börja lyssna

INSÄNDARE. Hässleholm förnekar sig inte. Förra året fick kommunen, som tur var, ge sig inför två av Länsstyrelsens krav. Det ena var att kommunen blev tvungen att lova att naturområdet mellan Hässleholmsgården och Garnisonsområdet, ut till Hovdalavägen, ska bevaras. Det andra var att ett riksintresseområde för friluftsliv och rekreation ska innefatta även Mölleröd och Hässleholmsgården ända ut till Hovdalavägen. Planchefen fick byta fot och förklarade snabbt att: ”Kommunen ska nu skydda mer natur. Efter att vi tittat närmare på grönstrukturen uppgraderar vi området längs Hovdalavägen och en bit in till klass 1-natur.” (se Frilagt 2017-04-29). Utbyggnaden av Garnisonen ska däremot fortsätta förklarade hon och sa: ”Det är inget problem för länsstyrelsen eftersom den delen redan är ianspråktagen.”  Hon sa vidare att: ”Området utanför garnisonen kommer att bestå av mycket mer grönstruktur än bebyggelse, hela vägen från staden ner till vattnet.”

Garnisonen utgjordes då enbart av det inhägnade regementsområdet väster om kasernvakten. Det framgår av kartor och text i samrådshandlingen 2015-03-10. Men vad gjorde planchefen då? Jo, hon bytte fot igen och utvidgade helt sonika garnisonsområdet, i östlig riktning, till att bli dubbelt så stort. Byggplanerna öster kasernvakten kunde därmed fortsätta. Detta framgår av utställningshandlingen 2017-11-14 (sida 124).

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den nu utvidgade garnisonen definieras alltså till att även inbegripa området ända ut till Hovdalavägen och därtill en bit över denna. Man lovade visserligen länsstyrelsen att bara bygga inom Garnisonen men utvidgade snabbt garnisonsbegreppet för att kunna fortsätta med byggplanerna, såväl österut längs Garnisonsvägen, som på båda sidor om Hovdalavägen, in mot centrum. Vem tror man sig lura? Länsstyrelsen har i alla fall inte låtit sig luras. Det framgår av deras kritiska yttrande 2018-03-09.

Hitintills har arbetet med den Fördjupade översiktsplanen (FÖP) pågått i många år och kostat skattebetalarna 11 miljoner. Det är hög tid att även de rödgröna börjar lyssna och samarbeta med Länsstyrelsen, Miljönämnden, Hässleholm Vatten AB liksom alla andra som yttrat sig. Folkets väl rekommenderar ”Lundamodellen”. Prioritera byggnation i centrum (2000 bostäder mellan Netto och Norra Skåne), spara jordbruksmark (bl.a. Björklunda) gör låglänta områden till dagvattenanläggningar (bl.a. längs Hovdalavägen) och skydda skogs/jordbruksmark och naturområden (bl.a. söder Garnisonsvägen). Enkelt! Ta ansvar! Fatta beslut! Sätt igång!

Björn Widmark, Folkets väl

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se