Gruppen-3a-328x120

Strukturell misshandel

Strukturell misshandel

INSÄNDARE. Försäkringskassans fortsatta strukturella misshandel av sjuka och svaga fortsätter. F-kassans finansiering har vi alla arbetande bidragit till via den försäkringsavgift som ingår i arbetsgivaravgiften. Låt oss med kraft fastslå att:

Legitimerade läkare ska avgör huruvida du är sjuk och på grund av din sjukdom inte kan arbeta.

Försäkringskassans administrativa handläggare utan medicinsk utbildning ska inte ha någon som helst befogenhet att ifrågasätta det legitimerad läkare kommit fram till beträffande sina patienter.

Kan det misstänkas att läkare alltför lättvindigt sjukskriver patienter skall försäkringskassan istället utreda detta förhållande.

Det har framkommit att försäkringshandläggare premierats för att så få som möjligt ska komma i åtnjutande av sin sjukersättning. Detta visar dessvärre än tydligare på den destruktiva väg samhället slagit in på. För detta bär våra ”folkvalda” politiker ett oeftergivligt ansvar. Har då äntligen något gjorts? Nej, ännu har vi bara sett pseudoåtgärder. Mycket prat och ingen verkstad!
Ronny Larsson i Kvistalånga
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se