torsjö live vers2

Olagliga kemikalier i brandskadat hus Polisens bombskydd på plats

Olagliga kemikalier i brandskadat hus Polisens bombskydd på plats

Polis med specialutrustning från nationella bombskyddet, räddningstjänst med kemstyrka och kemambulans anlände på torsdagsmorgonen till villagatan Gamla vägen i Västra Torup. Foto: Berit Önell

En mängd olagliga och eventuellt farliga kemikalier finns i en fastighet i ett tätbebyggt område i Västra Torup som varit avspärrad ända sedan en brand den 6 april. Grannarna har inte fått mycket information och oron har växt.

På torsdagsmorgonen inleddes en stor insats med polisens nationella bombskydd, räddningstjänstens kemstyrka, kemambulans och personal från miljökontoret.

Fastigheten, som inhyser ett kemilaboratorium med lager av olagliga ämnen, har varit avspärrad sedan branden den 6 april.

Efter att två personer från bombskyddet iklädda säkerhetsutrustning med syrgastuber undersökt byggnaderna vid Gamla vägen blåstes faran delvis över. De boende i kvarteret som uppmanats hålla sig inomhus kunde gå ut igen. Avspärrningarna av ett större område kvarstod dock.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt en granne har fastighetsägaren haft ett eget kemilaboratorium där han arbetat om nätterna. Den bilden bekräftas av Leif Hylander på Perstorps räddningstjänsts kemstyrka.

– Han har laborerat. Han har en kemiutbildning och ett brinnande intresse för kemi, säger Hylander.

Insatsen föregicks av ett beslut från miljönämnden på tisdagen om att inventera ämnena i huset för att kunna sanera så snart som möjligt. Beslutet är på grund av förundersökningssekretess inte offentligt. Det var också miljökontoret som gjorde åtalsanmälan.

Enligt miljöchef Sven-Inge Svensson finns risk för att något ska explodera. Vissa behållare med kemikalier läcker. Därmed råder fara för både människors hälsa och miljön.

Leif Hylander leder kemstyrkan vid Perstorps räddningstjänst.
Miljöchef Sven-Inge Svensson berättar att det finns ingredienser till sprängämnestillverkning i huset.

– Det finns ingredienser till sprängämnen. Var för sig kan det nog inte hända något med ämnena, men tillsammans och vid ett eventuellt inbrott eller sabotage. Men det är det vi ska bedöma nu, vilken risk som finns, säger han.

Han nämner också att det finns två vattenskyddsområden i närheten.

Kemikalierna finns i två uthus som är sammanbyggda med bostadshuset samt en container utanför.

Enligt Sven-Inge Svensson bedöms fastighetsägaren inte kunna ta ansvar för att sanering blir gjord. Fastighetsägaren är också förbjuden att gå in i huset som betraktas som en brottsplats och är avspärrat.

Han observerades dock när han gick in i huset för ett par dagar sedan. På torsdagen var han lovad att få gå in tillsammans med polis och var också på plats. Men han nekades att gå in på grund av att han överträtt förbudet och fick istället sitta i förhör i en polisbil medan polisen hämtade de saker han behövde ur huset.

Connie Asterman är kritisk till att grannarna fått bristfällig information om farorna i det avspärrade huset.

De brott som utreds är brott mot lagen om sprängämnesperkusorer samt otillåten kemikaliehantering, miljöbrott som hanteras av nationella åklagarkammaren.

Connie Asterman är en av grannarna som är kritiska till den bristfälliga informationen. Hon är dessutom lärare på skolan i närheten och skyddsombud. Hon är också engagerad i byalaget och socialdemokratisk politiker, men har inte fått veta någonting.

– Många är oroliga och har inte mått bra. Vi vill ha information. Det skulle kunna skötas på ett odramatiskt sätt. Nu blir det jättedramatiskt för att vi inte vet, säger hon.

Det har dock stått klart för grannarna sedan strax efter branden att det fanns något slags kemikalier och att en brottsutredning pågick.

Connie Asterman ringde sin rektor på torsdagsmorgonen. Själv tog hon ledigt från jobbet för att hålla sig informerad.

– Vi visste ju inte vad som skulle kunna hända, så vi måste vara förberedda. All personal fick information idag, berättar hon.

Hon berättar att vissa grannar fick muntlig information om att de skulle ringa 112 om någon gick in på den avspärrade tomten och att de skulle sprida det till övriga grannar.

Christer Gladh, till vänster, Berit Johansson och Tord Liedman bor närmast det brandskadade huset.

– Men det har inte nått alla. Vi har fått lösryckt information och själva fått lägga ihop två och två. Kommunen vet ju att byalaget finns. De kunde vänt sig till oss, byalaget är en kanal som kan utnyttjas och som folk har förtroende för, säger hon.

– De drar väl inte på så här om de inte misstänker att det är farligt, säger hon.

Polisens insatsledare på plats, Joakim Karlén, förklarar dock att det stora pådraget är för säkerhets skull.

– Det är ett normalt förfarande när vi inte vet vad som finns där inne. Bombskyddet har i uppgift att hantera farliga ämnen. De går in och tittar och om något skulle hända behöver vi insatsen,  säger han.

Ingen verkar se det som sitt ansvar att informera grannar. Sven-Inge Svensson anser att informationsansvaret ligger på polis och åklagare. Polisen hänvisar både till kommunen och åklagaren.

Grannarna mitt emot det brandskadade huset har inte heller fått någon skriftlig information, men polisen har kontaktat dem några gånger, bland annat för att be dem ringa om någon går in på tomten.

– Det är sex veckor sedan det brann, vi har undrat vad som skulle hända, säger de.

Nu kommer en brandman och ber om lite diskmedel.

Ett större område spärrades av när det var dags att undersöka byggnaderna.

Efter någon timmes förberedelser var det dags för bombskyddet att gå in i huset.

– De valde att ta sig in via ett fönster istället för dörren eftersom fastighetsägaren varit inne för ett par dagar sedan och de inte visste vad han gjort där, berättar Sven-Inge Svensson.

Två personer med skyddsutrustning gick in i byggnaderna och två hade beredskap utanför. De som varit inne fick gå igenom en dusch i en ram som ställts upp på gatan.

Räddningstjänsten satte upp en dusch i en metallram som bombskyddets personal fick gå igenom efter att ha varit inne i huset.

Ingenting akut farligt hittades och saneringsfirman Sysav kunde vid lunchtid påbörja en inventering av kemikalierna i fastigheten. En plan för saneringen ska sedan göras. Huset kommer att hållas under bevakning tills saneringen är klar.

– Det finns ganska mycket ämnen där inne. Det är svårt att uppskatta mängder, men det är klart mer än vad man får ha som privatperson, säger Leif Hylander.

Bland annat förvaras olika syror, baser och lösningsmedel i byggnaderna. Gränsen på maximalt 100 liter brandfarlig vätska är definitivt överskriden. En del kemikalier är äldre, vilket kan innebära risk för viss instabilitet. Både läckage och oxidation förekommer.

– Han har tydligen samlat på sig kemikalier sedan han var 15 år gammal och nu är han kring 60, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker inte att det har tagit lång tid innan något hänt i ärendet.

– Inte som vi ser det. Vi fattade beslut i förrgår och idag är vi här, säger han.

Polisens och åklagarens arbete kan han  inte kommentera.

Frilagt har sökt miljöåklagare Lars Magnusson som leder förundersökningen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se