Gruppen-3a-328x120

Igenspikad dörr uppbruten på huset med illegalt kemilabb i Västra Torup

Igenspikad dörr uppbruten på huset med illegalt kemilabb i Västra Torup

Polis med specialutrustning från nationella bombskyddet, räddningstjänst med kemstyrka och kemambulans kommer snart tillbaka till villagatan Gamla vägen i Västra Torup. Foto: Berit Önell

I helgen anmäldes ett nytt intrång i det avspärrade huset i Västra Torup som innehåller ett illegalt kemilaboratorium.

– Dörren på framsidan var både låst och hade spikats eller skruvats fast. Den har inte kunnat gå upp av sig själv, säger Hässleholms kommuns miljöchef Sven-Inge Svensson som nu planerar för att huset ska tömmas så fort som möjligt, helst på måndag.

Fastigheten som inhyser ett kemilaboratorium med lager av olagliga ämnen, har varit avspärrat sedan branden den 6 april.

I torsdags gjorde saneringsföretaget Sysav en inventering av de stora mängder kemikalier som finns i två förråd som är sammanbyggda med huset plus en container utanför. Polis med nationella bombskyddet och räddningstjänst med kemstyrka var då på plats för säkerhets skull.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ungefär samma uppställning kallas in när huset ska tömmas.

Kemikalierna bedömdes inte omedelbart farliga. En del kan användas för att tillverka bomber och vissa behållare läcker, men de finns i containern som står en bit från huset och är ordentligt låst.

– De här ämnena är inte farliga så länge ingen rör dem och blandar ihop dem. Men här finns bland annat väteperoxid och salpetersyra som kan explodera om de blandas, säger Sven-Inge Svensson.

Därför bevakas fastigheten av ronderande väktare på kommunens uppdrag.

– Bedömningen var att det skulle räcka. Om ambitionsnivån höjts efter incidenten i lördags vet jag inte, säger Sven-Inge Svensson.

Han fick information om intrånget av Leif Hylander på räddningstjänstens kemstyrka i Perstorp.

Fastighetsägaren var inledningsvis misstänkt för brott mot lagen om sprängämnesprekusorer, efter åtalsanmälan av miljökontoret. Men åklagaren lade ner den delen med motiveringen att överiga brott, miljöfarlig kemikaliehantering och otillåten miljöverksamhet, har högre straffvärde.

Polisens bombgrupp ska säkra tömningen av kemilaboratoriet.

– Det förstår jag inte. Polisen sa att de kanske måste häva avspärrningarna eftersom de återstående brotten bara kan ge bötesstraff. Brott mot lagen om sprängämnesprekursorer kan ge upp till fyra års fängelse, säger Sven-Inge Svensson.

Han har nu begärt överprövning av åklagarens beslut.

– Polisen har sagt att avspärrningarna ska bestå så länge utredningen pågår, säger Sven-Inge Svensson.

Räddningstjänsten har också gjort en ny anmälan om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Åklagaren Lars Magnusson säger också till Frilagt att brott mot lagen om sprängämnesprekursorer har lägre straffvärde. I lagen står att det kan ge upp till ett års fängelse, om brottet är grovt upp till fyra år. De andra brotten kan ge upp till två års fängelse utan att brottet är grovt.

Miljöchef Sven-Inge Svensson.

Lars Magnusson vill inte säga något om vad för slags verksamhet som bedrivits i byggnaderna.

– Frågan är om det funnits möjlighet att kemikalierna blandas, men ingenting pekar på det, säger han.

Nu väntar han på besked om exakt vilka kemikalier det är. Därefter ska den misstänkte höras igen och få möjlighet att erinra mot utredningen. Sedan kan åklagaren fatta beslut om eventuellt åtal.

– Som prognosen ser ut nu borde det inte ta så lång tid till. Det kanske kan bli klart framåt höstkanten, säger Lars Magnusson.

Många av de boende nära avspärrningarna har varit oroliga för vad som funnits där innanför och tyckt att de fått för dålig information sedan lagren av kemikalier upptäcktes i samband med en mindre brand den 6 april. Under torsdagens insats kom nya frågor och på kvällen arrangerades därför ett allmänt möte i Byastugan. Personal från miljökontoret och räddningstjänsten medverkade.

– Vi har övervägt att kalla till presskonferens tidigare, men ville då kunna presentera uppgifter också. De här kemikalierna har funnits här i tio år och grannarna har inte reagerat tidigare. Det är inte konstigare nu, säger Sven-Inge Svensson som inte tycker att den en och en halv månad det tog för miljökontoret att förbereda saneringen är särskilt lång tid.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se