torsjö live vers2

Underlag till konsultrapport om fiberförsäljning hemligstämplade

Underlag till konsultrapport om fiberförsäljning hemligstämplade

Kommunen har hemligstämplat underlagen till konsultens rapport om konsekvenserna av en försäljning av fibernätet. Politikerna får i nuläget inte heller se dem.

– Vi hanterar uppgifterna som affärshemligheter, säger enhetschef Pernilla Rydmark efter att ha rådfrågat kommunjurist Magnus Gjerstad.

Det gäller bland annat den ”grundkalkyl” som konsulten hänvisar till när han bedömer att den ”direkta förlusten” av en försäljning på 20 års sikt blir 530 miljoner kronor. Kalkylen har konsulten hjälpt till att ta fram.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M), som också är ordförande i den politiska styrgruppen för fiberprojektet, är förvånad över hemligstämpeln och skeptisk till utredningen.

– Vi kan inte göra en förlust på det beloppet om vi ens skänker bort hela nätet, menar han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) är skeptisk till konsultutredningen om försäljning av fibernätet. Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson anser att politikerna i kommunfullmäktige bör få se kalkylerna som ligger till grund för utredningen för att kunna bedöma siffrorna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Annars har de inget underlag för att besluta, säger han.

Hans partikamrat, kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth, är också kritisk.

– Vi arbetar inte efter hemliga handlingar här. Det här visar bara att kommuner inte ska ha hand om företagsfrågor. Det fungerar inte, säger han.

Ärendet är nu inte berett. Den möjlighet Roth ser är därför att ärendet skulle kunna hanteras som ett anmälningsärende vid fullmäktige den 11 juni, alltså att det bara redovisas utan debatt eller beslut.

Kommunfullmäktige har tidigare, efter förslag från den borgerliga alliansen, beslutat att förslag och konsekvenser av en eventuell försäljning av fibernätet ska redovisas vid sammanträdet i juni. Ärendet skulle därför ha förberetts vid kommunstyrelsen i förra veckan. Men Lars Johnsson valde att inte sätta upp det på dagordningen. Istället föreslog han och den borgerliga alliansen förlängd tid för att hinna förhöra sig med en möjlig köpare om eventuellt intresse och pris.

Det avslogs. Men genom denna handläggning kom en tjänsteskrivelse från fiberavdelningen om försäljningen inte med bland handlingarna inför kommunstyrelsens sammanträde och är därmed inte heller offentlig.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth (M) tror inte att det kan bli varken debatt eller beslut om försäljning av fibernätet redan i juni. Foto: Lotta Persson

Fibernätet hade vid årsskiftet kostat Hässleholms kommun totalt 187 miljoner kronor. Totalt beräknas utbyggnaden kosta mellan 500 och 600 miljoner kronor.

Enligt utredningen skulle det alltså på 20 års sikt innebära en direkt förlust på 530 miljoner kronor att sälja nätet. Vid samma tidpunkt skulle nätet betinga ett totalt värde på två miljarder kronor.

Lars Johnsson har nu bett ekonomiavdelningen titta på utredningen.

– Jag har inte full kompetens att borra i detta. Men jag känner mig inte helt trygg med utredningen och vill gärna kvalitetssäkra siffrorna, säger han.

Han tycker inte att den vinst som kommunen ännu inte fått på fibernätet kan kallas ”direkt förlust”.

– En utebliven vinst är något helt annat och vi kan knappt förlora mer än vi stoppat in, säger han.

Investeringsbudgeten för fibernätet 2018 är 177 miljoner kronor. De närmaste åren minskar investeringsbehovet till 83, 74 respektive 41 miljoner kronor per år. Medräknat de 187 miljoner som satsats till och med 2017 blir det en beräknad total investering på 562 miljoner kronor.

Kommunledningen fick information om utredningen vid ett möte i april via en föredragning av konsulten Per Bengtsson som visade siffror och text på powerpoint.

– Just där och då reagerade jag inte över hans rubriksättning, men tyckte att siffrorna var orimliga och tänkte att vi får diskutera det senare, säger Lars Johnsson.

Den diskussionen har sedan inte blivit av.

– Den kommer ju upp i kommunfullmäktige, säger Lars Johnsson.

-Affärshemligheter, säger Pernilla Rydmark, enhetschef på kommunens fiberavdelning, om underlaget till konsultens rapport. Foto: Berit Önell

Kommunens fibersamordnare Pernilla Rydmark säger att konsulten Per Bengtsson fått allt underlag till utredningen från kommunen. Det handlar bland annat om grundkalkylen för fiberprojektet – som han också varit med och tagit fram.

– Kalkylen är som ett stort excelark med en mängd parametrar, säger Pernilla Rydmark.

Den har uppdaterats några gånger. Från början räknade kommunen med en anslutningsgrad på 71 procent.

– Konkurrensen kan göra att vi inte får så hög anslutningsgrad. I den nya kalkylen har vi därför dragit ner på anslutningsgraden, förklarar Pernilla Rydmark.

Vilken anslutningsgrad kommunen nu utgår ifrån kan hon inte säga eftersom den är hemligstämplad.

En annan faktor är att utbyggnaden tar tid. Det anses inte längre troligt att målet på 95 procents täckning i kommunen ska nås till 2020. Nationellt har Post- och telestyrelsen skrivit ner målsättningen från 90 till 80 procent 2020.

– Det kommer att ta längre tid än vi trott, men vi har sagt att vi ska nå 100 procent 2025, säger Pernilla Rydmark.

I början räknade kommunen också med att fiberföreningar på landsbygden skulle kunna få statligt stöd.

– Det räknar vi inte med längre. Det finns bara 80 miljoner kronor för hela Skåne, säger Pernilla Rydmark.

Två föreningar i Hässleholms kommun har hittills fått sådant stöd.

Enligt Pernilla Rydmark är landsbygden den stora utmaningen.

– Frågan är vad konkurrenterna gör. Hittils har marknaden inte byggt ut alls på landsbygden i Hässleholms kommun. Därför är det viktigt att kommunen tar ansvar. Men landsbygd är dyrt, säger hon.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-05-27: 530 miljoner i direkt förlust om fibernätet säljs ut – Men förhandlingar pågår redan

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se