torsjö live

Mer problem efter anmälan till Skolinspektionen

Mer problem efter anmälan till Skolinspektionen

Efter förälderns anmälan till Skolinspektionen har hon och sonen fått nya problem. Socialtjänsten har också hört av sig efter att skolan informerat om barnets höga frånvaro. Föräldern kontaktade Skolinspektionen även om det och skolan måste nu svara på ytterligare frågor från myndigheten. Foto: Berit Önell

Efter anmälan till Skolinspektionen om misshandel, hot och bristande stöd på Linnéskolans lågstadium i Hässleholm har skolan bestraffat det utsatta barnet, enligt mamman.

– En del av personalen ignorerar mitt barn. Jag är med honom i skolan varje dag för att han överhuvudtaget ska kunna gå dit och känna sig trygg och jag hjälper honom på lektionerna, berättar hon.

Skolan förringar också problemen i ett protokoll från ett föräldraråd som all personal och vårdnadshavare på skolan kan läsa.

Skolan har kontaktat socialtjänsten om att det utsatta barnet har hög frånvaro. Mamman har anmält även detta till Skolinspektionen som nu krävt svar om hur skolan uppfyllt sitt ansvar att utreda orsakerna till hög frånvaro.

Frilagt berättade i april om anmälan till Skolinspektionen. Sedan dess har situationen, enligt mamman, förvärrats.

-Några i personalen hälsar varken på mig eller min son, säger hon.

Mamman fick information om att skolan hört av sig till socialtjänsten genom att socialsekreteraren ringde upp på fredagseftermiddagen den 4 maj då sonen var hemma på grund av förkylning.

– Hon sa att min son inte får vara frånvarande mer. Jag måste se till att han kommer till skolan även om han är sjuk, sedan får personalen avgöra om han behöver gå hem igen, berättar mamman.

Hon säger att hon fick besked om att en utredning skulle inledas nästkommande fredag om inte sonen var närvarande i skolan hela tiden fram tills dess. Ett möte bokades också in på fredagen.

Han blir mobbad och får inte det stöd han behöver i skolan. Hans funktionshinder är bestående, men skolans åtgärdsprogram har tagits bort. Foto: Berit Önell

Mamman tog därför pojken till skolan på måndagen, trots att han inte mådde bra, och stannade själv kvar på ett par lektioner. Personalens bedömning var sedan att han var för dålig för att vara i skolan och mamman gick hem med honom. Nästa dag var han fortfarande krasslig och hon ringde till både vårdcentralen och barnmottagningen för att försöka få ett läkarintyg, men fick ingen akuttid eftersom tillståndet inte ansågs så allvarligt.

Han stannade ändå hemma den dagen och sedan dess har mamman varit med i skolan varje dag.

– Jag förstår nu ännu mer att han behöver stöd under lektionerna, men läraren har sagt att jag inte får hjälpa honom och vill inte heller att jag är där hela tiden, trots att skolan tidigare välkomnat mig att vara med, berättar mamman.

Hon förstår inte varför socialtjänsten alls blir inkopplad.

– Skolinspektionen godtar inte att skolan bara anmäler till socialen, det är skolans ansvar att utreda hög frånvaro, konstaterar hon.

En socialutredning om familjen, som också inleddes efter anmälan från skolan om hög frånvaro, har dessutom just avslutats. Det meddelades vid ett möte den 23 april.

– Vad finns mer att utreda, undrar mamman.

Hon berättar att hon nu fått veta att det inte ska bli någon ny utredning.

Den 18 maj lade rektor Carola Krantz ut protokollet från föräldrarådet på Schoolsoft, skolans digitala system.

Så här stod det under rubriken Aktuellt på Linnéskolan F-9: ”Carola informerar om att det inkommit en anmälan till Skolinspektionen då några familjer av olika orsaker inte är nöjda med det arbete som skolan lägger ner. Det är väldigt tråkigt då skolans personal gör sitt absolut yttersta för att göra ett bra arbete och tillgodose alla behov.”

Enligt protokollet berömmer närvarande föräldrar skolan för hur olika händelser hanterats. Ingen föräldrarepresentant för den aktuella årskursen var dock närvarande och bara tre från de sju årskurserna i F-6.

– Istället för att utreda missförhållandena på skolan, så upplever jag att skolan förminskar mitt barns problem genom detta massutskick till all personal och vårdnadshavare F-9, förklarar mamman.

Hon ser det också som ett försök att sätta munkavel på andra som inte får sina behov och rättigheter tillgodosedda.

– Föräldrar som anmäler till Skolinspektionen ”hängs ut” på Schoolsoft.

Det förklarar hon också i ett mejl till biträdande skolchefen Rolf Bengtsson. Men han försvarar rektorns agerande och menar att han bara uppfattar protokollet som en information.

– Han lägger skulden på mig, tycker mamman.

Rolf Bengtsson skriver: ”Här finns nu en djup förtroendeklyfta. Det finns också personal på skolan som tycker att de arbetar hårt för att ge din son en bra skolgång och att de uppträder korrekt mot dig och din son, som känner sig kränkta när du anser att de ignorerar din son. Det finns bara en väg att gå, och det är att du vågar lita på att skolan gör sitt bästa för din son, och överlåter till dem att sköta din sons skolgång. Din son behöver känna att skolan har ditt förtroende för att lyckas så väl som möjligt.”

Mamman vill istället att skolan ska ta problemen på allvar för att hon ska kunna känna förtroende. Hon svarar: ”Det finns bara en väg att gå och det är att skolförvaltningen/kommunen ser till att ärendet utreds seriöst istället för att försöka lägga ut dimridåer inför andra föräldrar och att försöka tysta mig.  Jag kan inte ha förtroende för skolan förrän de börjar följa reglerna och ta anmälningar och klagomål på allvar.”

Mamman säger att det inte bara är hennes barn som är utsatt.

– Efter anmälan har föräldrar kommit fram till mig och sagt att de upplever liknande saker och att deras barn säger att de inte vill gå till skolan, berättar hon.

Hon har också sett flera incidenter som drabbat andra barn när hon nu varit mycket på skolan, bland annat slagsmål och barn som kastat sten mot andra barn.

– Det händer saker hela tiden. En dag såg jag hur en pojke jagade andra barn med en vass plastbit från en trasig basketkorg på skolgården. Personalen såg det inte, men höll med om att det var farligt och ingrep när jag sa till dem, berättar hon.

I förra veckan fick Skolinspektionen också anmälan från den andra förälder som Frilagt berättat om vars son bytt skola på grund av situationen på Linnéskolan.

Elizabeth Malmstedt, chef på Skolinspektionens enhet för anmälningsärenden i Lund, säger till Frilagt att det är skolan som ska utreda om elever har hög frånvaro.

– Det är skolans ansvar att utreda om frånvaron är giltig eller ogiltig och om det finns behov av att sätta in åtgärder. Barnet kanske inte vågar gå till skolan, förklarar hon.

Generellt har all skolpersonal också skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns misstankar att ett barn far illa.

– Men att anmäla hög frånvaro till socialtjänsten är ingen åtgärd som skolan kan tillgodoräkna sig. Vi bedömer om skolan satt in rätt insatser, säger Elisabeth Malmstedt.

Det är enligt skollagen förbjudet att utsätta en elev för repressaliser på grund av en anmälan om kränkande behandling.

– Jag kan inte erinra mig att någon fått kritik för det, men det är väldigt allvarligt om det förekommer. Det innebär ju att eleven blir bestraffad för att den försöker ta tillvara sina rättigheter. Inget barn ska bli utsatt för kränkande behandling. Repressalier blir en dubbel kränkning, säger Elizabeth Malmstedt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Hässleholms kommun, säger att han förutsätter att skolan utreder orsakerna till hög frånvaro.

Han har inte läst protokollet på Schoolsoft.

– Som du beskriver det låter det inte bra. Det här är kanske något som förvaltningen måste titta närmare på. Även om allt inte är som föräldern upplever det är det viktigt att hantera frågan rätt, säger han.

Vad ska skolan ha för attityd till kritik och anmälningar till Skolinspektionen?

– Vi ska vara ödmjuka och sakliga, det är a och o, säger Stefan Larsson.

I övrigt hänvisar han till Linnéskolans rektor Carola Krantz. Frilagt har under flera veckor förgäves sökt både henne och biträdande förvaltningschef Rolf Bengtsson.

Socialsekreteraren Marie Nilsson säger till Frilagt att skolan inte gjort någon orosanmälan.

– De informerade bara om att frånvaron ökat och jag lade till det i ärendet, säger hon.

Varför informerar skolan socialtjänsten om det?

– Vid förra mötet vi hade tillsammans hade mamman sett till att frånvaron minskat, men nu hade den ökat igen. Det är oroande, säger Marie Nilsson.

Kan det finnas ett samband mellan skolans anmälan till er och mammans anmälan till Skolinspektionen?

– Nej. Det kan jag inte svara på, säger Marie Nilsson.

Det är väl främst skolans ansvar att hantera hög frånvaro?

– Jo, det tänker jag att det är. Men vid behov kan vi också titta på det.

Ska ni inte hjälpa till med annat?

– Det är klart att vi måste titta på hela problematiken.

Det är väl andra problem i skolan som är i fokus nu, är det då inte konstigt att skolan vänder sig till er om ökad frånvaro?

– Nej, inte eftersom det har varit aktuellt här tidigare.

Ja, ni har nyligen avslutat en utredning utan åtgärd, finns det då anledning att utreda igen?

– Nej, i det här läget väljer vi att inte öppna en utredning. Men om frånvaron fortsätter att öka behöver vi titta på det igen. Om föräldrar inte kan få sina barn till skolan måste vi hjälpas åt, säger Marie Nilsson.

Hon förnekar att hon sagt till mamman att barnet ska gå till skolan även om han är sjuk.

– Det har det aldrig varit tal om. Det kunde vara så att han inte hade sovit på natten och att mamman därför höll honom hemma. Jag sa att även om han är trött ska hon ta honom till skolan, så kan personalen bedöma om han kan vara med, säger Marie Nilsson.

Kan du förstå om hon upplevde det som en bestraffning att skolan vänt sig till dig i detta läget?

– Det får stå för henne.

Vad kan ni göra för att stötta förälder och barn nu?

– Vi har kontakt med dem. Jag kan inte säga något mer just nu, säger Marie Nilsson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-04-28 Misshandel, hot och bristande stöd vardag för lågstadieelever på Linnéskolan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se