Gruppen-3a-328x120

Första lokala valdebatten på Mötesplats Ljungdala

Första lokala valdebatten på Mötesplats Ljungdala

Politikerna fick visa rött eller grönt kort för ett antal ja- och nej-frågor. Foto: Berit Önell

Om tre månader och tio dagar är det val, konstaterade moderatorn Jan-Ole Engkvist inför onsdagskvällens politiska debatt på Mötesplats Ljungdala, den första egentliga valdebatten i kommunen. Valtemperaturen bör alltså vara på väg att stiga och vädret var mer än varmt, men det gick inte särskilt hett till i debatten. Politikerna var ganska överens om att tryggheten i centrum behöver öka, arbetslösheten minska och integrationen förbättras, dock hade de lite olika åsikter om hur det skulle gå till.

Programmet var ambitiöst upplagt och pågick mellan klockan 16 och 21 med föreläsning, mingel och musikunderhållning. Föreläsningen arrangerades av Europa Direkt i Hässleholm och handlade om demokrati och valprocess, med fokus på att entusiasmera de invandrarungdomar som för första gången har möjlighet att rösta i ett svenskt kommunalval i höst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Cirka 40 personer lyssnade på debatten där politiker från nio lokala partier, de som idag är invalda i kommunfullmäktige, deltog. De nya partier som ställer upp i kommunvalet var inte med.

Jan-Ole Engkvist liknade inledningsvis valet vid en fotbollsmatch med inspel, utspel, skott på mål, ibland mål och ett och annat självmål.

– Svenska folket är domare och vi vet egentligen inte hur det kommer att gå, sa han.

Mötesplats Ljungdalas ungdomsråd hade satt samman huvudfrågorna till debatten. Men politikerna fick först svara på hur gamla de var när de blev politiker, varför och vad de skulle välja om de bara fick genomföra en sak i Hässleholm.

Yngste politikern Kenny Hansson (M), idag 22 år gammal, var 14 när han gick med i partiet.

– Jag fick inte tidigare för jag var för ung, berättade han.

Hans officiella anledning till engagemanget var att han ville påverka.

– Den inoficiella var att jag som liten ville bli kung, avslöjade han.

När han förstod att det inte gick ville han istället bli statsminister.

Viktigaste frågan för honom är att förbättra villkoren för företagande.

Kenny Hansson (M), längst till höger, avslöjade att han som mycket ung engagerade sig i politiken för att han ville bli statsminister. Fast egentligen hade han velat bli kung. Till vänster om honom sitter Kenneth Englund (V), Agneta Olsson Enochsson (L), Ulf Berggren (SD) och Joachim Fors (S). Foto: Berit Önell

Övriga hade i olika grad engagerat sig politiskt för att kunna förändra samhället på något sätt. Viktigast för Lena Svensson (C ) är lika goda förutsättningar för landsbygd och stad, för Robin Gustavsson (KD) och Joachim Fors (S) står ett ungdomens hus i centrala Hässleholm högt på önskelistan, för Dolores Öhman (MP) en ambitiös kommunal miljö- och klimatvision, för Björn Widmark (FV) en kommunal ekonomi i balans, för Ulf Berggren (SD) en restriktivare invandringspolitik, för Agneta Olsson Enochsson (L) att skapa bra förutsättningar för alla att växa och utvecklas och för Kenneth Englund (V) sextimmars arbetsdag med bibehållen lön.

Trygghet i centrum

För flera av politikerna handlade frågan om trygghet i centrala Hässleholm och särskilt på resecentrum mycket om polisens resurser.

Tidigare polisen Robin Gustavsson uttryckte viss besvikelse över polisens omorganisation och bristande resurser, men betonade också vikten av att förstärka den upplevda tryggheten på resecentrum. Bland annat vill han att det ska vara snyggt och välstädat och bättre upplyst. Han lyfte också fram ungdomens hus för att ge ungdomar någon annanstans att vara.

Kenneth Englund undrade hur stort problemet egentligen är.

– Det finns ofta en tendens att överdriva och förstärka frågor om oro och otrygghet, sa han och menade också att det inte går att lösa problem genom att flytta dem om det handlar om störande ungdomar eller missbrukare.

Kenny Hansson ville se över möjligheten att införa kommunala poliser och ville också ha fler övervakningskameror och fler och bredare entréer till stationen. Han fick mothugg av Joachim Fors.

– Snart har vi väl privatarméer med, sa han.

Istället ville han öppna upp stationen med mer belysning och mer folk i rörelse samt mer bebyggelse på Norra stationssidan.

Kenny Hansson betonade att han inte alls ville ha privatarméer.

Föreningar ska få bidrag för att nattvandra

Sven-Erik Andersson (C ) lyfte fram nattvandrarnas betydelse och berättade att han imorgon ska skriva under ett avtal med stiftelsen nattvandring.nu som gör att föreningar kan få bidrag för att nattvandra.

Björn Widmark var skeptisk till både nattvandringar och kommunala poliser. Han betonade att polisen måste vara polis och ha nolltolerans mot buset.

– Sverige har blivit ”nattvandrarstaten” när polisen kapitulerat. Det är helt orimligt, sa han.

Sven-Erik Andersson protesterade.

– Nattvandrarna har ingen polisiär uppgift och gör inga ingripanden utan stöttar bara ungdomar ute på stan, sa han.

Offentliga eller privata arbetstillfällen?

Arbetslösheten i Hässleholm är med 9,5 procent något högre än i Skåne som ligger på 9,3 procent medan rikssnittet är 7,0 procent. Ungdomsarbetslösheten är betydligt högre, 15,2 procent för 18-24-åringar i Hässleholm i öppen arbetslöshet eller i program. I Skåne är siffran 11,7 procent och i riket 8,7 procent.

Förslagen för att minska arbetslösheten skilde sig åt mellan de borgerliga och de rödgröna partierna. När det gällde integrationen blev diskussionen delvis likartad angående vikten av att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden.

– Här finns en klar och tydlig ideologisk skillnad. De rödgröna pratar om hur de ska kunna anställa fler i offentlig sektor. Vi tycker att privata företag ska ha betydligt större del av arbetsmarknaden, sa Kenny Hansson.

Det tyckte inte V.

– Det kommunerna kan arbeta med är offentlig sektor och behovet finns av både undersköterskor och lärare. Infrastruktursatsningar behövs också; bostäder, järnvägar, skolor och förskolor. Sådant är förutsättningar för att företag ska vilja etablera sig, sa Kenneth Englund.

Kenny Hansson vill lägga ner Arbetsförmedlingen som enligt hans uppgifter bara lyckas få fram ett av nio jobb. Han vill också att fler talar positivt om Hässleholm.

Joachim Fors framhöll att arbetslösheten minskat sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 2014. Han ville förbättra möjligheterna till validering av nyanländas utbildning från hemlandet, vilket de flesta höll med om.

Lena Svensson betonade att det finns många lediga jobb, men att de flesta kräver utbildning. Hon uppmanade därför ungdomar att utbilda sig, men ville också förenkla för arbetsgivare att anställa, det vill säga luckra upp reglerna på arbetsmarknaden. Det tyckte också Agneta Olsson Enochsson som även ville se fler lärlingsjobb.

Språkkunskaper räcker inte för att få jobb

När det gäller integrationen var enigheten stor om att språket är en nyckel till framgång. Men Dolores Öhman, som talade av egen erfarenhet, förklarade att det och en vilja att jobba inte alltid räcker.

– Under ett år fick jag inte ens komma på intervjuer. Men när en dansk chef gett mig min första tjänst och man såg vad jag kunde bidra med rullade det bara på. Det är viktigt att ta del av språket, men det är inte bara invandrarna som skapar möjligheterna. Det behövs en öppenhet och beredskap i samhället, sa hon.

Politikerna fick också svara på ett antal snabba ja- och nej-frågor. Enligt den omröstningen vill de flesta inte att ordningsvakter ska ersätta poliser, inte lägga ner byaskolorna för att rädda kommunens ekonomi och inte heller se fler privata vårdinrättningar. Däremot vill de ha höghastighetståg och bygga en ny simhall. De som kunde tänka sig att stänga byskolor var L, KD och MP. Det enda parti som vill renovera Qpoolen istället för att bygga ny simhall är FV.

Publiken fick möjlighet att ställa frågor till panelen och sedan prata vidare med politikerna under det efterföljande minglet innan kvällen avslutades med konsert med sångaren Khalil Alhaj och musikern Ardawan Berzenci.

Berit Önell

Se hela debatten via Kenny Hanssons Facebooksida här

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se