torsjö live vers2

Vill tömma hela Finjasjön

Vill tömma hela Finjasjön

Det hittills mest radikala förslaget på hur Finjasjön ska restaureras är att tömma hela sjön på vatten och schakta bort både slam och dumpad ammunition. Det är den politiska vilden Anita Johannesson, medlem i det nystartade partiet Kommunens röst, som lämnat in en motion i frågan till kommunfullmäktige.

– Finjasjön är i behov av restaurering och det verkar allt mer uppenbart att det krävs radikala grepp och rejäla krafttag, skriver hon.

Politiska vilden Anita Johannesson, tidigare SD, föreslår en förstudie om att tömma hela Finjajsön för att få bort föroreningarna. Foto: Lotta Persson

Anita Johannesson, tidigare SD, lämnade i april in en motion om hanteringen av det renade avloppsvattnet som släpps ut i Finjasjön. Hon vill nu att hennes nya motion ska ses som en fortsättning på den.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Muddring samt utfiskning har provats men sjön verkar inte bli friskare, skriver hon.

Hon föreslår en tömning av sjön liknande restaureringen av Vinslövssjön.

– Detta är givetvis ett oerhört stort ingrepp som kräver en förstudie.

Anita Johannesson förklarar att hon utgår ifrån att det krävs en rad tillstånd och en vattendom. Dessutom måste uppgrävt slam hanteras och förmodligen deponeras.

– Kostnaden är givetvis mycket stor och ohanterlig för Hässleholms kommun. Därför bör även finansieringen utredas, skriver hon.

Hon menar att projektet borde vara av intresse för universitet och högskolor med miljöutbildningar och även för staten och EU då samma problematik finns på många platser.

Anita Johannesson vill att en förstudie görs så att omfattning, tillståndskrav, finansieringsmöjligheter och medaktörer utreds. En sammanvägning av dessa punkter ska sedan mynna ut i en rekommendation om projektet är genomförbart och hur kommunen i så fall går vidare.

Anita Johannesson vill också utreda om Sötekärrsbäcken eventuellt kan läggas igen eller ledas om för att förhindra misstänkt läckage av skadliga substanser till sjön.

– Finjasjön med rensad botten, utan påverkan från Sötekärrsbäcken, eventuellt med ändrat tillflöde av renat avloppsvatten längre ut i sjön alternativt med utlopp direkt i Almaån samt möjligen anlagda våtmarker på Hovdala vore en gåva att överlämna till barn och barnbarn. En korrigerad miljöskuld, skriver hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se