torsjö live vers2

Vill tömma hela Finjasjön

Det hittills mest radikala förslaget på hur Finjasjön ska restaureras är att tömma hela sjön på vatten och schakta bort både slam och dumpad ammunition. Det är den politiska vilden Anita Johannesson, medlem i det nystartade partiet Kommunens röst, som lämnat in en motion i frågan till kommunfullmäktige. – Finjasjön är i behov av restaurering […]

Söker miljon för att forska om Finjasjöns problem

Hässleholms kommun och länsstyrelsen har gemensamt sökt bidrag med nära en miljon kronor från Havs- och vattenmyndigheten till ett treårigt projekt för att undersöka vad Finjasjöns försämrade status beror på och vad som krävs för att få den i balans. Förhoppningen är att forskare från Kristianstad, Lund och eventuellt Köpenhamn ska delta. Parallellt ska kommunens miljökontor […]

Hetsig debatt i fullmäktige om trädhuset

Socialdemokraternas motion om att bevara trädhuset för framtiden ansågs besvarad efter en lång och hetsig debatt vid måndagskvällens sammanträde i kommunfullmäktige. Beslutet att låta Hässleholms vatten bygga nya kontors- och produktionslokaler vid reningsverket för 24 miljoner kronor gick däremot igenom utan ifrågasättande från andra än Björn Widmark (FV) som påtalade att de totala flyttkostnaderna för […]