torsjö live vers2

Godtycke när vissa får bygga uterum och andra inte

Två fastighetsägare vid Finjasjöns östra strand får inga besked om bygglov för att bygga uterum. Byggnadsnämnden beslöt i veckan att de får vänta på beslut om ändringar i detaljplanen med krav på högre golvnivå på grund av översvämningsrisk – trots att kravet inte föreslås gälla för uterum och att en annan fastighetsägare i området nyligen […]

Transportledet förlorade mot banken – 1,9 miljoner i rättegångskostnader

Sparbanken 1826 hade rätt att säga upp Transportledets krediter. Åkeriets konkursbo förlorade därmed tvisten mot banken i Hässleholms tingsrätt. Istället för att få skadestånd på 62,3 miljoner kronor för att banken drivit bolaget i konkurs tvingas konkursboet nu att betala rättegångskostnader på 1,9 miljoner kronor. Transportledet med huvudkontor i Hässleholm var ett av landets största […]

Mer utrymme för torgets pärla

INSÄNDARE. Bjärnors konditori är en pärla vid torget mitt i Hässleholm. Deras uteservering ligger dock i skugga en stor del av dagen. Trots deras önskemål om att få disponera mer uteplats, i riktning mot torget, har svaret från Tekniska förvaltningen varit negativt. Men nog skulle det vara rimligt att de fick disponera mer utrymme för […]