Gruppen-3a-328x120

Transportledet förlorade mot banken – 1,9 miljoner i rättegångskostnader

Transportledet förlorade mot banken – 1,9 miljoner i rättegångskostnader

Sparbanken 1826 hade rätt att säga upp Transportledets krediter. Åkeriets konkursbo förlorade därmed tvisten mot banken i Hässleholms tingsrätt. Istället för att få skadestånd på 62,3 miljoner kronor för att banken drivit bolaget i konkurs tvingas konkursboet nu att betala rättegångskostnader på 1,9 miljoner kronor.

Transportledet med huvudkontor i Hässleholm var ett av landets största åkerier med cirka 200 fordon.

Hässleholms tingsrätt gav banken rätt mot Transportledet. Foto: Berit Önell

Våren 2013 hade företaget under drygt fyra år gått med underskott, trots att olika åtgärder satts in. Bolagets företrädare hade regelbundna möten med banken om läget, men trodde att en förbättring var på väg. Den 20 maj sa banken upp bolagets samtliga krediter att betalas senast den 24 maj.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Transportledet hävdade att banken inte hade grund för att säga upp krediterna och krävde skadestånd med 62,3 miljoner kronor. Beloppet var summan av bristen i konkursboet på 37,3 miljoner kronor och det beräknade marknadsvärdet för bolaget på 25 miljoner kronor.

Men Hässleholms tingsrätt gjorde samma bedömning som banken – att det fanns skälig anledning att anta att bolaget inte skulle kunna fullgöra sina förpliktelser mot banken. Resultatet för de första månaderna av 2013 var dåligt och sommaren närmade sig. Enligt förvaltarberättelsen var lönsamheten i allmänhet sämre sommartid.

Tingsrätten skriver i sina domskäl att det var uppenbart att såväl företrädarna för bolaget som bankens företrädare måste ha insett allvaret i situationen.

– Det måste ha stått klart för bolagets företrädare att banken inte kunde ha kvar sitt engagemang i bolaget om bolaget inte förbättrade resultatet, skriver tingsrätten.

Domstolen ansåg också att banken hade rätt att säga upp krediterna på grunden att säkerheten inte nådde upp till betryggande nivå.

Banken hade yrkat att bolagets advokat, Anders Bohmansson, skulle solidariskt med Tranportledet betala Sparbankens rättegångskostnader. Men det sa tingsrätten nej till.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se