torsjö live vers2

Tuff debatt om försäljning av fibernätet

Tuff debatt om försäljning av fibernätet

Fiberförsäljning eller inte? Hur hårt ska man gå fram mot olovliga bosättningar på kommunal mark? Det var frågor där det hettade till, i ett annars förhållandevis stillsamt fullmäktige.

Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt informerade om kommunens åtgärder angående hot mot förtroendevalda. Foto: Urban Önell

Mötet inleddes dock i en helt annan ände. Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt påminde de förtroendevalda om att de bör tänka på sin personliga säkerhet. Hur bör man exempelvis agera på sociala medier? Det kan inte uteslutas att förtroendevalda eller andra offentliga personer kan utsättas för hot, hat eller rena handgripligheter. Därför kan en risk- och sårbarhetsanalys vara nödvändig. Säkerhetspolisen SÄPO har tagit fram ett material om personlig säkerhet. Anders Nählstedt och hans medarbetare har tagit fram kompletterande rutiner anpassade för just Hässleholms kommun.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Benny Petersson (S) hade lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om det är rimligt att det kan ta flera dagar eller rentav en hel vecka att få tag på kommunala tjänstemän.

– All kommunal verksamhet ska serva medborgarna, svarade Lars Jonsson (M). Om man upplever att de inte går att nå är det allvarligt. Tjänstemännen är till för medborgarna, inte tvärtom. Därför är hög tillgänglighet ett prioriterat mål för oss i den styrande alliansen.

Benny Petersson (S) undrade varför det är så svårt att nå kommunala tjänstemän. Foto: Lotta Persson

Lars Johnsson pekade på öppnandet av ett medborgarkontor i stadshuset i augusti som ett konkret steg på vägen mot ökad tillgänglighet, men medgav att det inte räcker för att lösa hela problematiken. Benny Petersson förklarade sig vara nöjd med Lars Johnssons svar.

Rejält missnöjda var däremot Lena Svensson ( C) och Lena Wallentheim (S) när en eventuell försäljning av kommunens fibersatsning debatterades. De var kritiska till att den utredning som nu är klar inte kommit längre. Den lades inte fram för fullmäktige för beslut, utan togs bara upp som ett anmälningsärende. Utredningen talar för fortsatt kommunal drift.

– Uruselt skött av er, sa Lena Wallentheim, med indignation i rösten, men jag förstår att det här inte passade er och er smak. Tycker ni i fullmäktige att det här är acceptabelt?

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) var upprörd över att den borgerliga alliansen kontaktat ett privat företag om eventuell försäljning av fibernätet. Foto: Urban Önell

Lena Wallentheim var också upprörd för att den styrande restalliansen fört samtal med en privat aktör om ett eventuellt övertagande av fiberprojektet.

Lars Johnsson kontrade med att säga att det var de rödgröna som blockerat frågan i kommunstyrelsen genom att inte tillåta en fortsatt beredning av ärendet. Han var också kritisk till utredningen som han menade utgick från att anslutningsgraden från hushållen ska ligga på 85 procent, när den för närvarande i praktiken ligger på under 25 procent. Det är på den högre anslutningsgraden som de ekonomiska kalkylerna baseras. Lars Johnsson avslöjade också att den privata aktören är Telia. Samtalen om övertagande har förts parallellt med dem som handlat om att Telia vill avveckla sina kopparnät på landsbygden, vilket kan leda till att kommuninvånare kan bli utan fast telefoni. En förutsättning för en affär är också att en uppkoppling till fiber för alla hushåll i kommunen ska garanteras även av en privat aktör.

– Det är därför det tar tid att räkna på det här, hävdade Lars Johnsson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) var kritisk till utredningen som avråder från försäljning av fibernätet. Foto: Urban Önell

Otillåtna bosättningar i kommunen är ett problem. I den frågan var alla debattörer i fullmäktige eniga. Ett förslag till åtgärdsprogram hade tagits fram som ger tydliga anvisningar om hur en avvisning ska gå till. Sverigedemokraterna ansåg att det var för tandlöst och hade helst velat ha en återremiss. Förslaget gick dock igenom med brett stöd från ledamöterna i övriga partier.

– Juridiken tillåter inte att vi går längre, påtalade kommunalrådet, tillika socialnämndens ordförande, Robin Gustavsson (KD).

På begäran av de rödgröna partierna blir det ett extrainsatt fullmäktige den 25 juni eftersom de vill att den fördjupade översiktsplanen, Framtidsplan för Hässleholms stad, ska behandlas före sommaruppehållet.

Urban Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se