torsjö live vers2

Ett ton kemikalier bortforslade

Ett ton kemikalier bortforslade

Polis med specialutrustning från nationella bombskyddet, räddningstjänst med kemstyrka och kemambulans anlände på morgonen den 17 maj till villagatan Gamla vägen i Västra Torup. Foto: Berit Önell

Cirka ett ton kemikalier har hittills forslats bort från den fastighet i Västra Torup där en man hade ett olagligt privat kemilaboratorium och ett större förråd av olika ämnen, en del giftiga och andra möjliga ingredienser till sprängämnen.

Räddningstjänsten satte upp en dusch i en metallram som bombskyddets personal fick gå igenom efter att ha varit inne i huset.

Kemikalierna upptäcktes i samband med en brand i ett av förråden på fastigheten. Tomten har sedan dess varit avspärrad.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I mitten på maj var ett stort pådrag med polisens nationella bombskydd, MSB:s och räddningstjänstens kemenheter, personal från miljökontoret med flera på plats för att inventera ämnena i huset inför en sanering. Därefter har saneringsarbete pågått.

– Det har tagit längre tid än vi trott. Det är mycket och de hittar hela tiden mer där, men planen är att vi ska bli färdiga under torsdagen, säger Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret.

Hon berättar att de flesta av kemikalierna är uppmärkta, men inte alltid förvarade på rätt sätt. En del förpackningar är inte säkra och korkar har frätts upp efter många års förvaring.

Miljönämnden har fattat beslut om att saneringen ska ske på ”den felandes”, det vill säga fastighetsägarens, bekostnad.

Polisutredning om otillåten förvaring av kemikalier pågår fortfarande. Däremot har åklagaren beslutat att inte inleda förundersökning om brott mot lagen om sprängämnesprekursorer, bland annat för att straffet för det andra brottet väntas omfatta även denna del. Miljönämnden överklagade, men överåklagaren kom till samma slutsats.

Fastighetsägaren har också överklagat att kemikalierna skulle omhändertas. Han ville sälja vissa ämnen och använda andra som gödning i trädgården. Länsstyrelsen gick där på miljönämndens linje som i och för sig hade gett möjlighet till försäljning av ofarliga kemikalier om ägaren hade ordnat det i tid.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se