torsjö live vers2

Miljönämnden har tröttnat på tekniskas förorenade massor

Miljönämnden har tröttnat på tekniskas förorenade massor

Tekniska förvaltningen har slängt stora mängder rivningsavfall med mera i ännu en olaglig deponi. Foto: Berit Önell

Miljönämnden har tröttnat på kommunens tekniska förvaltnings olagliga upplag av förorenade massor. Vid senaste sammanträdet beslöt miljönämnden om vitesförelägganden på totalt 325 000 kronor för upplag av avfallsmassor. Dessutom ska tekniska förvaltningen bjudas in till nästa sammanträde i augusti för att diskutera hanteringen av avfallsmassor i kommunen.

Tillsynschef Carina Westerlund säger att även den misstänkt deponin invid Sötekärrsbäcken ska undersökas på nytt.

Miljönämnden har beslutat om vitesföreläggande för den olagliga deponin på kommunal mark bakom MacDonalds.

Miljöinspektörerna var på ett annat uppdrag när de i augusti 2017 nära MacDonalds i Stoby upptäckte en stor deponi med rivningsmassor, byggavfall, asfalt, glas, hushållssopor, grenar, stubbar med mera på kommunal mark. Uppskattningsvis är det 22 000 kubikmeter avfall. Tekniska förvaltningen hade inte anmält eller sökt tillstånd för en deponi på platsen, vilket gör den olaglig. Miljönämnden har gjort en åtalsanmälan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I oktober och november upptäcktes att nya massor hade lämnats på deponin som ligger på fastigheten Stoby 6:1.

– Platsen har varit känd bland entreprenörer och det har varit dålig kontroll på vilka som kört dit, säger Carina Westerlund.

I december krävde miljönämnden en provtagningsplan för en översiktlig markundersökning. Tekniska förvaltningen har begärt uppskov med en redovisning av hur provtagningsplanen verkställts. Skälet är att det ska ha varit svårt att få tag i grävmaskiner och fälttekniker.

Nu har miljönämnden beviljat uppskov med redovisningen till den 30 november, förutom när det gäller grundvattenprovtagning som ska vara redovsiat först den 31 december 2019. Föreläggandet förenas med vite som ska betalas om kraven inte uppfylls i sin helhet inom utsatt tid, 175 000 kronor för den första punkten och 25 000 kronor för den andra.

På fastigheten 7:3 har tekniska förvaltningen under lång tid, troligen flera decennier, haft miljöfarlig verksamhet med lagring, sortering och krossning av avfall, till stor del asfalt. Underentreprenörer har använt en del av asfalten.

Tekniska förvaltningen har provtagit stora delar av avfallet, men eftersom gammalt och nytt har blandats och det inte heller finns dokumenterat att det provtagits innan det körde till deponin, anser miljönämnden att allt ska räknas som mer än tre år gammalt och därmed är upplaget en olaglig deponi.

Dock bedöms miljönyttan liten i förhållande till kostnaden för att lägga allt på deponi. Tekniska förvaltningen får möjlighet att anmäla användning av asfalten i anläggningssyfte. Upplaget ska ha tagits bort senast om ett år och om något då är kvar ska det transporteras till godkänd avfallsanläggning.

Föreläggandet förenas med ett vite på 100 000 kronor. Dessutom ska analysresultat för de massor som lämnats till avfallsanläggning redovisas, annars blir det vite på 25 000 kronor.

Miljökontoret kommer att göra ett nytt försök att utreda den olagliga deponi som misstänks förorena Sötekärrsbäcken. Foto:: Berit Önell

– Med anledning av att tekniska nämnden inte har fullföljt tidigare beslut anser miljönämnden det skäligt att förena föreläggandet med vite, skriver miljönämnden.

Miljönämnden skärper alltså tonen. Både politiker och tjänstemän från tekniska förvaltningen och nämnden är inbjudna till mötet i augusti.

Carina Westerlund hoppas att det ska leda till bättring.

– Kanske finns det mer som vi inte vet om, säger hon.

Hon betonar att de ansvariga ska kunna reglerna och följa dem.

– Vi ska bidra med rådgivning, men vi tror att de kan bli lite bättre, säger hon.

Provtagningen av den gamla deponin som misstänks läcka ut föroreningar i Sötekärrsbäcken och vidare till Finjasjön överklagades av tekniska förvaltningen som fick rätt i länsstyrelsen. Miljönämnden överklagade vidare till mark- och miljödomstolen, men drog tillbaka sitt överklagande.

– Jag tror vi bedömde att vi inte hann utveckla vår talan i tid, säger Carina Westerlund.

Men det betyder inte att miljönämnden ger upp.

– Vi får titta vidare på det och se om vi kan komma vidare, ta fram mer fakta och eventuellt gå en runda till mot Hässleholms vatten. Ibland lyckas man inte som man tänkt sig. Vi har begränsat med resurser att göra utredningar, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se