torsjö live vers2

Kommundirektörens dotter blev lovad bygglov

Kommundirektör Bengt-Arne Perssons dotter och hennes sambo fick bygglov för en villa med utsikt över Finjasjön, trots att det enligt tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret är ett tvåvåningshus, vilket strider mot detaljplanen som bara tillåter en våning. Paret förklarade i en skrivelse att stadsbyggnadskontoret tidigare gett muntligt besked om att bygget skulle godkännas. Politikerna i byggnadsnämnden godkände […]

Radioaktiva ämnen i olagligt kemilaboratorium i Västra Torup

Radioaktivt uran och torium har hittats under saneringen av huset i Västra Torup vars ägare utan tillstånd samlat mängder av kemikalier och bedrivit laboratorieverksamhet. – Det har tillkommit ett nytt brott – brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet, bekräftar miljöåklagaren Lars Magnusson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Han vet ännu inte hur farliga ämnena […]

Vägkyrka med andakt och fika i Farstorp

Människors behov av andlighet, av social samvaro under gemytliga former, och en kopp kaffe med tilltugg hör ihop. Utifrån den insikten föddes Vägkyrkan i Farstorp för nära 30 år sedan. Nu på måndag inleds årets upplaga. Kyrkoherde Staffan Ljungman och kyrkvärden Sonja Cronsell var drivande när Vägkyrkan drog i gång 1990. Sonja höll sedan i […]

Miljönämnden har tröttnat på tekniskas förorenade massor

Miljönämnden har tröttnat på kommunens tekniska förvaltnings olagliga upplag av förorenade massor. Vid senaste sammanträdet beslöt miljönämnden om vitesförelägganden på totalt 325 000 kronor för upplag av avfallsmassor. Dessutom ska tekniska förvaltningen bjudas in till nästa sammanträde i augusti för att diskutera hanteringen av avfallsmassor i kommunen. Tillsynschef Carina Westerlund säger att även den misstänkt […]