torsjö live vers2

Radioaktiva ämnen i olagligt kemilaboratorium i Västra Torup

Radioaktiva ämnen i olagligt kemilaboratorium i Västra Torup

Radioaktivt uran och torium har hittats i fastigheten i Västra Torup som inhyser ett kemilaboratorium med lager av olagliga ämnen. Det har varit avspärrat sedan en brand den 6 april.

Radioaktivt uran och torium har hittats under saneringen av huset i Västra Torup vars ägare utan tillstånd samlat mängder av kemikalier och bedrivit laboratorieverksamhet.

– Det har tillkommit ett nytt brott – brott mot lagen om kärnteknisk verksamhet, bekräftar miljöåklagaren Lars Magnusson på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Han vet ännu inte hur farliga ämnena är och i vilka mängder de hittats, men utifrån de uppgifter han hittills fått ska strålningsnivåerna vara låga.

Som Frilagt berättade igår har hittills cirka ett ton kemikalier transporterats bort från huset. Förundersökning om otillåten miljöverksamhet och miljöfarlig kemikaliehantering pågår.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I början på veckan upptäckte saneringsföretagets Sysavs personal behållare som var uppmärkta med information om kemiska föreningar med uran och torium som bas. Miljökontoret kontaktade då Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi bedömde att det hörde till deras tillsyn. De har nu varit där och tagit hand om ämnena, berättar Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret.

Enligt de uppgifter hon fått var radioaktiviteten lågstrålande.

Saneringsarbetet pågår fortfarande, men ska avslutas senare i eftermiddag. Då ska också sprängämnesperkursorerna hämtas, det vill säga de ämnen som skulle kunna användas till bombtillverkning.

Lars Magnusson hoppas inom kort få en komplett förteckning från polisens utredare över ämnena, med kvantiteter och egenskaper specificerade. I väntan på den har han själv sökt information på både tyska och engelska.

– Det är flera olika kemiska föreningar, troligen salter, säger han.

En del av de andra ämnen som ingår i föreningarna kan också vara giftiga.

– Både giftigt och radioaktivt är ingen bra kombination, men vad jag har kunnat läsa mig till ska det inte vara högrisk, säger han.

Farligare ämnen gör att den brottslighet det handlar om kan bedömas allvarligare.

– Ja, det gör den naturligtvis eftersom riskerna blir större, säger Lars Magnusson.

För att inneha vissa av ämnen krävs tillstånd.

– Som jag förstått det är de radioaktiva sådana och där finns inget utrymme för ringa brott. Men är det väldigt små flisor är det kanske ändå inte så straffvärt, säger Lars Magnusson.

När det gäller avsaknad av tillstånd är han ganska säker på att det blir åtal så småningom. Med misstankarna om miljöfarlig kemikaliehantering är det lite annorlunda.

– Om det är straffbart beror på hur kemikalierna hanterats, säger Lars Magnusson.

Beslut i åtalsfrågan kommer inte förrän efter sommaren. Straffet för de aktuella brotten är böter eller upp till två års fängelse.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2018-05-017 Olagliga kemikalier i brandskadat hus Polisens bombskydd på plats

2018-05-23 Igenspikad dörr uppbruten på huset med illegalt kemilabb i Västra Torup

2018-06-20 Ett ton kemikalier bortforslade

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se