torsjö live vers2

Paradiset, ett nytt Paviljongen?

INSÄNDARE. Inför kommunfullmäktiges beslut  om översiktsplanen och valet i höst, kan det vara av  intresse för ledamöter och övriga kommuninvånare att veta hur partierna ställer sig till en detaljplan som inte har ifrågasatts så mycket, nämligen Paradiset och Vänhem (87:38 m.fl.). Jag ställde en förfrågan till samtliga partier som ställer upp i kommunalvalet i september […]

Dudzik skärper tonen mot kommunen om olaglig planering på hans tomt

Arkitekt Kristoffer Dudzik i Sjörröd ryter på nytt ifrån mot kommunens försök att planlägga en del av hans tomt som natur i förslaget till fördjupad översiktsplan. I en skrivelse till kommunfullmäktige skärper han tonen mot det han beskriver som ett olagligt intrång på hans mark. Skrivelsen fanns för några dagar sedan inte med bland de […]