torsjö live vers2

Paradiset, ett nytt Paviljongen?

Paradiset, ett nytt Paviljongen?

INSÄNDARE. Inför kommunfullmäktiges beslut  om översiktsplanen och valet i höst, kan det vara av  intresse för ledamöter och övriga kommuninvånare att veta hur partierna ställer sig till en detaljplan som inte har ifrågasatts så mycket, nämligen Paradiset och Vänhem (87:38 m.fl.).

Jag ställde en förfrågan till samtliga partier som ställer upp i kommunalvalet i september och fick följande svar:

C, KD, L, MP, M, S, V är för en exploatering enligt detaljplanen medan SD har ett eget förslag.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

FV, KR, MBP, är emot detaljplanen.

Enligt undertecknad är detaljplanen ytterligare en ”rovdrift” på ett av stadens grönområden. Området har tidigare ”naggats” i kanten av bebyggelse och det räcker nu. Dessutom föreslås enligt planen ett parkeringshus på Vänhem. En ännu större ”katastrof”, med radhus på taket! Förlåt, hur tänker man? Det måste finnas bättre alternativ? Ett hyreshus t.ex! Trafikmässigt kommer det att bli ett liknande kaos som vi har runt stationen.

För att ytterligare belysa hur tokiga beslut som fattas i kommunen, ställde jag frågan hur partiernas inställning var till köpet av tomten bakom Netto. Ett överpris och onödigt köp, då tomten inte kan användas för någon bebyggelse. Endast som parkeringsplats och med kostnader för rivning och sanering. En dag i framtiden kunde den ha köpts in genom expropriering, till ett avsevärt lägre pris. Slöseri med skattemedel!

Här var:

C, KD, L, MP, M, S, V för ett köp.

FV, KR, MBP, SD mot ett köp.

Med ovanstående redovisning kan läsaren få lite vägledning hur man ska rösta den 9 september. Läs även de olika partiernas partiprogram.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se