torsjö live vers2

Vinnarna som får bygga på Björklunda är klara – men varken detaljplan eller fördjupad översiktsplan

Vinnarna som får bygga på Björklunda är klara – men varken detaljplan eller fördjupad översiktsplan

Sex exploatörer har utsetts till vinnare i kommunens markanvisningstävling och får bygga på åtta delområden på Björklunda. Det meddelar kommunen i ett pressmeddelande. Men detaljplanen för området är fortfarande inte klar och imorgon kväll beslutar kommunfullmäktige om den fördjupade översiktsplanen där Björklundaområdet är eń av flera omstridda delar.

Så här ser ett av Skottenborgs vinnande bidrag ut.

Tävlingen omfattade från början totalt tolv olika delområden som ger plats för cirka 200 nya bostäder i flerbostadshus, parhus, radhus, marklägenheter och villor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det har varit på gång under en längre tid och det känns bra att vi nu har tagit ett stort steg på vägen till en ny spännande stadsdel. Vi välkomnar både lokala och nya exploatörer till Björklunda och ser fram emot att jobba tillsammans med dem för att skapa nya attraktiva bostäder i Hässleholm, säger Arne Dahlström (KD), ordförande i tekniska nämnden, i pressmeddelandet.

Det villaområde som redan byggts ut på Björklunda strider mot den gällande detaljplanen

Ett av BoKloks vinnande förslag.

som är från 1981. En planändring hanns inte med när bebyggelsen skulle skyndas på för att stå klar till Bodagarna 2006. Sedan har planarbetet dragit ut på tiden och området är i praktiken fortfarande ett svartbygge.

En fortsatt utbyggnad av Björklunda har fått mycket kritik. En majoritet av de politiska partierna vill antingen stryka eller prioritera ner området, enligt sina yttranden om

KlaraBo får bygga flerfamiljshus.

förslaget till fördjupad översiktsplan. Skälen är att det delvis är vattensjukt och ligger inom 1 000 meter från reningsverket. Miljönämnden har krävt en hydrologisk utredning innan man går vidare med exploatering. Länsstyrelsen har också ifrågasatt utbyggnaden för att den innebär att jordbruksmark bebyggs.

Varken Arne Dahlström (KD) eller byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) var informerad när tjänstemännen på tekniska förvaltningen i mars utlyste markanvisningstävlingen.

Älvsbyhus får bygga villor i ett av områdena.

Ernst Herslow (FV) föreslog i tekniska nämnden att tävlingen skulle avbrytas och fick stöd av KD och SD, men övriga partier röstade ned hans initiativ.

Nu kommer istället exploatörerna, enligt pressmeddelandet, att få vara med och utarbeta detaljplanen tillsammans med kommunen. Samtidigt justeras och omarbetas de vinnande bidragen.

Första steget blir att exploatörerna och kommunen redan i höst tecknar markanvisningsavtal.

De vinnande bidragen på respektive tävlingsområde är:

Tomt 1 – Skottenborg AB
Tomt 2 – BoKlok Mark och exploatering AB
Tomt 3 – KlaraBo Sverige AB
Tomt 5 – Skottenborg AB
Tomt 6 – Svensk Husproduktion AB (LB-hus)
Tomt 7 – BoKlok Mark och exploatering AB
Tomt 11 – Älvsbyhus AB
Tomt 12 – KlaraBo Sverige AB

Jurygruppen bestod av Jakob Ruter, mark-och exploateringschef, Mats Olsson, projektchef, Walid Kazemyar, projektledare, och Kristofer Olsson, exploateringsingenjör på tekniska förvaltningen, Gertrud Richter, planchef, och Linnéa Björk, planarkitekt, på stadsbyggnadskontoret och Stefan Lindgren, utredningschef på Hässleholms Vatten.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se