Gruppen-3a-328x120

Läcker båten?

Läcker båten?

INSÄNDARE. Sjukvården bedöms bli en stor valfråga. Många vittnar om långa köer, stängda avdelningar, brist på personal och höga sjukskrivningstal bland sjukvårdspersonal.

Det finns olika metaforer för detta tillstånd: Ös inte den båt som läcker, kasta inte livbojar till de nedanför vattenfallet – åtgärda problemet uppströms, anskaffa inte fler ambulanser när många kör av vägen i en kurva.

Ska vi lösa sjukvårdens problem måste vi avsätta resurser för att minska inflödet till sjukdom och lidande. Forskningen vet idag vad som orsakar de flesta besöken inom primärvård, sjukhus och elevhälsa samt vilka metoder för att åtgärda detta inflöde som är effektiva.

Bygg stödjande miljöer och förutsättningar så att den psykiska ohälsan bland barn och vuxna minskar. Gör insatser som främjar goda levnadsvanor inom mat, fysisk aktivitet ,tobak och alkohol. Minska barngrupperna inom förskolan, ge fritidshem och lärare rimliga arbetsförhållanden, är några exempel.

I ett rikt land som Sverige är det moraliskt och ekonomiskt det rätta. Sätt i bottenpluggen, bygg en stabil bro över ån och åtgärda kurvan så kommer fler att få vara friska längre!

Vidar Albinsson, Folkhälsostrateg

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se