torsjö live vers2

Vi måste satsa på att bygga nytt

Vi måste satsa på att bygga nytt

INSÄNDARE. När det gäller den fördjupade översiktsplanen i Hässleholm är det bästa vi kan uppnå att vi blir överens om att få igenom den i Kommunfullmäktige i morgon, måndag, på vårt extra kommunfullmäktigemöte.

Anledningen till att det blir bra när vi får den godkänd i Kommunfullmäktige är att då kan äntligen nybyggnationen börja och Hässleholm utvecklas, inte avvecklas. Hässleholm behöver satsa på boende då vi i dag har många nya arbetstillfällen som är på gång in i vår kommun. Vi behöver kunna erbjuda dessa familjer och blivande kommuninvånare ett boende.

Detta skulle kunna generera mycket mer skatteintäkter till kommunen som vi sen kan fördela till kommunens invånare inom så väl skola, omsorg, kultur och fritid. Detta för att vara en attraktiv kommun som också då kan rekrytera mer engagerad personal inom alla områden som vi vet att det behövs personal till framöver.

Ser med tillförsikt fram emot kommunfullmäktigemötet i morgon måndag.

Lena Nilsson (S)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se