Gruppen-3a-328x120

Förhandsbesked om miljon till forskning om Finjasjön

Förhandsbesked om miljon till forskning om Finjasjön

Algblomningen har de senaste dagarna satt fart i Sjörrödsviken, nära Maglekärrsbäckens utlopp där reningsverket släpper ut sitt renade avloppsvatten i sjön.

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag med nära en miljon kronor till forskning om Finjasjön, enligt ett förhandsbesked.

Miljöchef Sven-Inge Svensson är glad att det treåriga projektet med syftet att undersöka vad Finjasjöns försämrade status beror på och vad som krävs för att få den i balans nu ser ut att kunna förverkligas.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Sven-Inge Svensson berättar att han fick besked från länsstyrelsen på måndagsförmiddagen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det var roligt. Det är två saker som är bra, dels att vi kan få pengarna och dels att vi kan göra någonting tillsammans med länsstyrelsen, säger han.

Samarbetet med länsstyrelsen har de senaste åren inte varit det bästa när det gällt Finjasjön.

– Det har varit lite för mycket diskussioner fram och tillbaka om vem som ska göra vad. Vi har ju lite olika uppdrag, även om de delvis går in i varandra. Men nu ska vi samarbeta för att få så mycket klarhet som möjligt, säger Sven-Inge Svensson.

Hela forskningsprojektet beräknas kosta 1,4 miljoner kronor. Havs- och vattenmyndighetens del är 944 300 kronor, länsstyrelsen har lovat bidra med 300 000 kronor och Hässleholms kommun med 200 000 kronor.

Vad är det som triggar igång algblomningarna? Det är en av de frågor som forskningsprojektet ska ge svar på.

Meningen är att projektet ska starta den 1 oktober som planerat. Det beskrivs som ett kunskapshöjande projekt med titeln ”Finjasjön – en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd – vad är droppen?”

Målsättningen är bland annat att utreda vad som sätter igång massutveckling av smutsvattensvamp och järnbakterier, hur de blågröna algblomningarna kan minska och vilken betydelse de höga ammoniumkvävehalterna från reningsverket har.

Projektet innehåller fem delområden. Sjöns näringsbelastning ska beräknas och historiska jämförelser göras för att utröna vilken effekt åtgärder som muddring och utfiskning haft. Orsakerna till övergödningen och näringsläckaget från bottnarna och från tillrinningsområden ska undersökas liksom effekterna av reduktionsfiske och andra insatser. Kiselalger ska studeras särskilt.

Sven-Inge Svensson berättar att sammanställning av befintligt material, såsom opublicerade analyser, redan börjat sammanställas och delas mellan kommunen och länsstyrelsen.

– Ju mer data vi har desto bättre, säger han.

Redan i sommar kommer ett par andra undersökningar att göras. Kommunens tekniska förvaltning bekostar dykare som ska undersöka bottnarna och länsstyrelsen genomför en inventering av musslor i sjön. Resultaten från dessa kan också hjälpa forskningsprojektet.

– Men vi klarar inte ekonomiskt mer än det vi lovat av forskningsprojektet, säger Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se