torsjö live vers2

Vi behöver mer direktdemokrati

Vi behöver mer direktdemokrati

INSÄNDARE. Yngve Sunesson ledarskribent i NSK tar 20180628 under rubriken ”Stärk grundlagens ställning” upp frågor som i grunden rör vår vacklande demokrati. Detta är naturligtvis lovvärt.

Sunesson skriver ”Den senaste tiden har angreppen även i Sverige på de fria medierna och på domstolars sätt att döma kommit från olika håll”.
Frågan om hur fria våra medier egentligen är handlar i mycket hög grad i grunden om det ”journalistiska” arbete som i dessa medier bedrivs. Tredje statsmakten få inte försumma sin uppgift att bidra till en levande demokrati!Beträffande våra domstolar har vi både förvaltningsdomstolar och brottmålsdomstolar men saknar dessvärre författningsdomstol.
Det Sunesson kallar ”angrepp” kan möjligtvis också vara lovvärda försök till berättigad kritik av våra medier och domstolars sätt att arbeta.
Det finns anledning för oss alla att vara en smula självkritiska. Våra journalister och också andra uppmanas att vässa pennan och ta del av de journalistiska riktlinjer hämtade ur boken ”The elements of journalism” av Bill Kovach och Tom Rosenstiel som nedan följer!
  1. Journalistens första förpliktelse är mot sanningen.
  2. Journalisten första lojalitet är till medborgarna.
  3. Journalistens disciplin är verifiering.
  4. Journalisten måste hålla sig fristående från dem som bevakas.
  5. Journalisten måste agera självständig bevakare av makten.
  6. Journalisten måste ge ett forum för öppen kritik och kompromiss.
  7. Journalisten måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant.
  8. Journalisten måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga.
  9. Journalisten måste tillåtas följa sitt personliga samvete.
Sunesson påpekar att för att ändra grundlag krävs ”bara” två beslut med enkel majoritet i riksdagen med val emellan. Detta är inte enbart negativt. Det skulle exempelvis efter de utrednings- och kommittéarbete som Sunesson nämner relativt snabbt kunna ske en förändring också till det bättre.
Flera utredningar har gjorts om exempelvis vår föråldrade kommunallag. Dessa ”utredningar” skulle kunna sammanfattas med uttrycket ”goddag yxskaft”.
Våra kommunpolitiker kan fortsätta att själva sätta nivån på sina arvoden och ersättningar. Att partibröder och partisystrar i riksdagen skulle ändra på detta förefaller inte troligt. Landstingen kan avskaffas. Politiseringen av det som i grunden handlar om kärleksfull omvårdnad av sjuka och svaga är med rätta ifrågasatt.
Vår ”representativa demokrati” med vikande medlemsantal i våra partier fungerar uppenbarligen inte. En lösning är att i den grundlag Sunesson talar om stärka och lagstadga om medborgarnas rätt att komma till tals i folkomröstningar. Mycket pekar på att vi nu måste söka en väg mot mer direktdemokrati.
Ronny Larsson i Kvistalånga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se