Gruppen-3a-328x120

Fattigpensionärer göre sig icke besvär

Fattigpensionärer göre sig icke besvär

INSÄNDARE. I ett brett upplagt reportage (del av första sidan samt helt uppslag) i NSK 20180703 kan vi ta del av K-fastigheter och byggherren Jakob Karlssons aktiviteter i bl.a. Officersparken. I till ett stort bildgalleri bifogade text signerad Hans Bryngelsson får vi information om byggherren och hans planer.
Bryngelsson har dessvärre inte fått med den för tilltänkta hyresgäster kanske viktigaste informationen nämligen vad det kostar att bo i K-fastigheters nybyggnation.
Undertecknad ringde upp Bryngelsson som inte kunde ge någon exakt information om hyresnivån utan hänvisade till K-fastigheters hemsida. Nå, vi hittar där uppgifter beträffande nybyggnation på T4 Löjtnant Granlunds väg 18.
Vi konstaterar där att exempelvis varmhyran för 2 rok på våning 2-8 uppgår till 8 350 – 8 950 kr/mån. 3 rok våning 2-8 kostar 9 350 – 10 150 kr/mån.
Vissa kriterier (villkor) ska vara uppfyllda innan du som hyresgäst kan flytta in.
På hemsidan kan vi läsa ”För er kännedom följande kriterier ska uppfyllas” varpå följer att ”Minst en i hushållet ska ha en fast/tillsvidare anställning. Hushållets totala årsinkomst ska motsvara årshyran x 3. Inga betalningsanmärkningar”.
Ja, att stora grupper utesluts från möjligheten att söka bostad med dessa villkor och denna hyresnivå synes stå klart. Ska vi som exempel nämna många av våra pensionärer vars pension efter skatt långt understiger hyran för en tvåa!
Nå, vår byggherre har måhända en annan målgrupp och att han med benäget bistånd av våra politiker jagar attraktiva lägen för sin byggnation förvånar knappast. Läget står i relation till den hyra byggherren kan ta ut. Det däremot undertecknad och många med mig (5000 var emot byggnation i officersparken) inte kan acceptera är att parker, grönområde och byggnader med kulturhistoriskt värde tas i anspråk på grund av enskilda byggherrars expansionsiver.
Måhända uppfyller många av våra välarvoderade politiker de villkor vår byggherre ställer upp. Som extra bonus bjuds, som framgår, på gångavstånd till maktens korridorer.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se