torsjö live vers2

Rödgröna(s) kostsamma trolleritrick

Rödgröna(s) kostsamma trolleritrick

INSÄNDARE. (S)nömoset på såväl NSk som Frilagts insändarsida har, trots hettan, duggat tätt under den vecka som gått. En rubrik skilde dock ut sig. Den 12 juli stod det: ”Detta vill socialdemokraterna”. Nu vaknade även mitt intresse. Ska det äntligen stå något konkret? Men ack nej. Det var fem socialdemokrater i byggnadsnämnden som berömde att de själva hade åstadkommit 300-400 nya arbetstillfällen m.m.

De rödgröna har nyligen slösat bort 11 miljoner på den så kallade ”Framtidsplanen för Hässleholms stad” (FÖP) genom att i minoritet driva igenom denna bristfälliga produkt i kommunfullmäktige den 25 juni 2018. Länsstyrelsen (Lst) underströk redan 2015-07-01 vikten av att planen ges en bred förankring.: ”Kommunen bör utforma ställningstaganden som går att förenas kring så att man får ett starkt dokument att arbeta framåt med ….”.

Centerpartiet betonade i sitt FÖP-yttrande 2018-02-16 att ”behovet av stor politisk enighet ges mer tyngd i texten”. Detta borde renderat till viss självkritik och lyhördhet gentemot synpunkter från länsstyrelsen, kommunala bolag, beställda konsultrapporter, andra politiska partier, allmänhetens synpunkter m.m. De rödgröna ändrade ändå ingenting i FÖP-dokument. De antog dokumentet (2018-06-25) enbart med stöd av sina egna 30 röster utan stöd av de andra 31 ledamöter som ingår i kommunfullmäktige. Beslutet är nu överklagat och förvaltningsrätten ska göra en laglighetsprövning av ”Framtidsplanen” och om kommunen agerat korrekt i ärendet.

Överklagandena var väntade efter allt trixande de rödgröna ägnat sig åt. Här följer några exempel:

  1. Åhusfältet (det stora platta grusområdet) påstås nu vara jordbruksmark. (S)trolleri!!!
  2. Garnisonsområdet har gjorts dubbelt så stort för att vissa ska kunna bygga i strid med tidigare samsyn med Lst. (S)å växer man!!!
  3. Björklundas jordbruksmark ska exploateras i strid med bl.a. Lst som sagt att detta strider mot plan- och bygglagen. (S)trunta i lagen!!!!
  4. Skyddsområdet på 1000 meter runt reningsverket har de rödgröna döpt om till ”påverkansområde” för att kunna kringgå Lst krav på att skyddsavståndet ska ritas in på kartan i FÖP. (S)imsalabim!!!
  5. Förtätning inom en kilometers radie runt stationen har nu (annons i SvD 2018-07-03) omvandlats till tre kilometers radie. (S)pridningseffekten???

Listan kan göras mycket längre och jag lovar att fortsättning följer. Om någon undrar vad Folkets väl konkret vill så framgår det tydligt på hemsidan, folketsval.se.

 Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se