torsjö live vers2

Överklagar frikännande för garagebrand

Överklagar frikännande för garagebrand

Tingsrättens beslut att frikänna den 33-årige man som stod åtalad för medhjälp till garagebranden på Norra Station överklagas nu av kammaråklagare Martin Hansson. Även domen mot 27-åringen, tre år och sex månader, överklagas av kammaråklagaren som vill skärpa straffet.

När tingsrättens dom i garagebranden kom den 26 juni, frikändes 33-åringen helt medan 27-åringen dömdes till fängelse i tre år och sex månader för mordbrand och skadegörelse.

Det var den 8 december förra året som branden på Norra Station utbröt. Branden orsakade stora skador på byggnaden och fem bilar totalförstördes. Dessutom skadades ytterligare 17 bilar. Kostnaden för att återställa parkeringsgaraget uppgick till tio miljoner kronor.

I sitt överklagande skriver Martin Hansson att tingsrätten gjort en korrekt bedömning av händelseförloppet men en felaktig bedömning av 33-åringens inblandning i mordbranden. Enligt tingsrätten hade 27-åringen, trots att båda männen befann sig på brottsplatsen samtidigt, handlat på eget bevåg och att han anlagt branden med uppsåt.

Åklagaren pekar i sitt överklagande på att de båda männen umgåtts hela dagen, att 33-åringen sett hur 27-åringen tillgripit en dunk med brännbar vätska och att de båda sedan, gemensamt, begett sig till garaget. Åklagaren menar också att 33-åringen genom sitt agerande – han har bland annat undlåtit att kontakta någon med anledning av branden utan i stället fortsatt att umgås med den dömde – har styrkt 27-åringen i dennes uppsåt och handlande.

Kammaråklagaren överklagar också domen mot 27-åringen och yrkar på ett längre straff, fyra till fem år.

27-åringen överklagade, genom sin advokat Torgny Dahlberg, i förra veckan tingsrättens dom och vill att åtalet mot båda männen ogillas

En av de helt utbrända bilarna forslas bort efter branden. Skadorna uppgick till cirka tio miljoner kronor.

.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se