torsjö live vers2

Alla parter överklagar dom i knivdramat

Alla parter överklagar dom i knivdramat

Alla parter överklagar nu tingsrättens dom i knivdramat på Stortorget i Hässleholm!

Såväl åklagaren som målsäganden vill ändra tingsrättens dom från misshandel till mordförsök medan den dömde 19-åringen vill ändra påföljden från rättspsykiatrisk vård till fängelse. Han vill dessutom att åtalet för våld mot tjänsteman ogillas.

Det var lördagen den 17 mars som en man i 30-årsåldern utsattes för flera knivhugg mot magen och bröstet. Målsägaren fredade sig genom att liggande på marken sparka mot angriparen och kom tack vare det undan med skador i ena benet. Samma dag anhölls en 19-åring misstänkt för dådet.

19-åringen åtalades för mordförsök. Åklagaren väckte också åtal mot mannen för ytterligare fyra brott, bland annat för hot och våld mot tjänsteman i samband med att han i augusti 2017 var intagen på psykiatrisk avdelning på centralsjukhuset i Kristianstad.

Hässleholms tingsrätt ändrade dock rubriceringen till misshandel och dömde 19-åringen till rättspsykiatrisk vård. Detta sedan den rättspsykiatriska undersökningen visat att han begick brottet under allvarlig psykisk störning. Han dömdes också att betala skadestånd, dels med 26 338 kronor till den man som knivskars på Stortorget, dels med 11 192 kronor till den kvinnliga vårdare som bland annat fick två revben brutna genom 19-åringens angrepp.

Men nu överklagas alltså tingsrättens dom av samtliga inblandade parter. Enligt åklagaren har tingsrätten kommit fram till en felaktig bevisvärdering av vittnesuppgifterna men också dragit fel slutsatser avseende uppsåtsfrågan gällande försök till mord. Därför yrkar åklagaren nu att hovrätten ändrar rubriceringen till försök till mord, alternativt grov misshandel med tillägget att den åtalade genom sin gärning visat särskild hänsynslöshet och råhet. Dock yrkas ingen ändring i påföljdsfrågan.

Även målsägaren överklagar, genom sin advokat Angelika Lesniewicz, och yrkar på försök till mord alternativt grov misshandel samt att hovrätten bifaller de ställda skadeståndsanspråken fullt ut.

19-åringen överklagar också genom sin advokat Jörgen Malmunger. Han anser att han inte lider av någon allvarlig psykisk störning i brottsbalkens mening utan att hans problem är drogrelaterade och att det därför inte föreligger något hinder att utdöma fängelsestraff. 19-åringen vill också att åtalet för våld mot tjänsteman ogillas och därmed också den kvinnliga vårdarens skadeståndstalan. Han åberopar bland annat att det saknas bevisning som stöder målsägarens uppgifter. 19-åringen anser dessutom att personal inom psykiatrin som vårdar psykotiska personer måste ha en mental beredskap för att utsättas får våld.

Gert Jacobsson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se