torsjö live

Soppa av sällan skådat slag

Soppa av sällan skådat slag

INSÄNDARE. Undertecknad mötte häromdagen en minst sagt upprörd medborgare utanför ”systemet” i Hässleholm. Denna inrättning är, vilket förtjänar att nämnas i sammanhanget, på väg att lämna sitt centrumläge i Hässleholm. Detta av för många kommuninvånare fullt förståeliga skäl.
Nämnde medborgare pekade mot Godtemplaregatan. Där kunde ses trafik bestående av transportfordon, personbilar, cyklande och gående. En del av Godtemplaregatan är som min samtalspartner uttryckte sig Hässleholms centrums nya ”genomfartsled”. Han har tillsammans med andra boende på gatan högst påtagligt fått erfara resultatet av den trafiksituationen som nu råder i centrum av staden. Denna har som bekant sin bakgrund i av politiker och tjänstemän gemensamt tillredd soppa av sällan sådant slag.
I vårt samtal kom också den numera försvunna p-automaten på Fisktorget upp. Torget har som bekant ett antal p-platser. Vi hade gemensamma erfarenheter av problematiken kring p-automatens plötsliga försvinnande. Parkerande på Fisktorget eller i dess närhet irrande till en början omkring för att hitta en p-automat. Nu parkeras det på Godtemplaregatan utan att betalning överhuvud taget sker vilket knappast förvånar med tanke på avståndet till närmaste p-automat.
Vi kom under vårt samtal med tanke på ”systemets” förestående flytt också in på de faktum att flera butikslokaler gapar tomma i centrum. Politikers prat om ett levande centrum tycks vara på väg mot något helt annat. Min samtalspartner påpekade träffande att ”nedläggningen av detaljhandeln i centrum av Hässleholm har blivit en tillväxtbransch”.
Undertecknad har inte nämnt de delar av grundproblematiken avseende trafiksituationen i centrum som rör Järnvägsgatan och den avstängning av och därmed den vändplats” som uppstod på Frykholmsgatan. Detta har redan tidigare i många andra sammanhang påtalats.
Det är uppenbart att medborgare gräsrötter försedda med korpgluggar har insett och också påtagligt drabbats av de dåligt genomtänkta förändringar i bl.a. trafikmiljön som skett i Hässleholms centrum. Huruvida våra politiker och tjänstemän använder de sinnen naturen utrustat dom med finns anledning att fråga sig.
Extern konsulthjälp med extra kostnader för oss skattebetalare är i sammanhang som här nämnts en vanlig åtgärd för att komma till rätta med egna tillkortakommanden. Fakta om detta har vi läst och kan förhoppningsvis också fortsättningsvis läsa om i våra lokaltidningar.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se