torsjö live

Mot ett jämställt samhälle

Mot ett jämställt samhälle

INSÄNDARE. #metoo – rörelsen var det nog ingen som undgick. Alla dessa berättelser av sexuella trakasserier och övergrepp är en del av ett större strukturellt och kulturellt problem som ska bekämpas och få ett slut. Det ska kopplas till kampen mot diskriminering och trakasserier i skolan, på jobbet och övrigt i samhället. Tystnadskulturen ska bli ett minne av ett gammalt arv från gångna generationer och där människor vågar träda fram, få gehör och upprättelse.

Den röd/gröna regeringens förslag är att satsa över 100 miljoner kronor till förebyggande och kompetenshöjande arbete med koppling till #metoo som kommer att vara riktade till polis, socialtjänst, skola och arbetsgivare.

Den 1 juli i år tillkom även ”Samtyckeslagen” vilken innebär att sex ska vara frivillig annars är det olagligt. Det ska inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation.

 Strävan är att nå ett jämställt samhälle på lika villkor.

 

Annelie Cederberg (S)

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se