torsjö live vers2

Svar till Ero

Svar till Ero

INSÄNDARE. Ero (S) stör sig tydligen (NSk 25 juli) på att jag kritiserar henne(s) och övriga rödgröna(s) bristande kompetens och oförmåga att ta hänsyn till medborgarnas synpunkter bl. a. gällande paviljongen, Åkaregatan, centrumomdaningen, paradisparken och nu senast att de rödgröna(s) tondövhet, vad det gäller den s.k. Framtidsplanen, varit total. Ero & (C)ompani har inte brytt sig ett dugg om att beakta den grava kritik som framförts av länsstyrelsen, kommunala bolag, konsulter, medborgare eller övriga partier. Det är alltså inte bara undertecknad som framfört kritik. Ero (S) tycks trösta sig med att den bristfälliga planen ändå skall uppdateras varje år. Javisst, men det gäller bara justeringar. Exploateringen av jordbruksmarken på Björklunda och naturområden inom riksintresseområdet (söder Hässleholmsgården), liksom det bristande skyddet av reningsverket, är däremot så kontroversiella frågor att det kräver totalt omtag.

Detta innebär att redan i höst måste stadsbyggnadskontoret lägga sin kraft på omarbetning av Framtidsplanen istället för att kunna gå vidare med planerna för kransorterna. Ero (S) avslutar sin insändare gällande Framtidsplanen med att: ”Vi (S+C+MP+V) fick igenom den i fullmäktige trots att vi endast har 30 av 61 röster. Detta är vi nog alla glada för …”. Nej, även inom det rödgröna blocket fanns det de som begrep att man måste ha en bred majoritet bakom en Framtidsplan om den ska ge stadga åt planeringen på 15-20 års sikt. Men som vanligt ställde även de till sist lydigt in sig i ”betongpolitiken(s) beordrade led. Var parollen återigen ”Upp till kamp emot Folket … ”? Jag bara undrar.

Björn Widmark
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se