Gruppen-3a-328x120

Satsa på ungdomarna

Satsa på ungdomarna

INSÄNDARE. Socialdemokraterna i Hässleholm vill satsa mer på förebyggande arbete när det gäller missbruk och annat nerbrytande beteende.

För att förebygga missbruk och droganvändning behöver kommunen satsa mer på ungdomarna. I skolan behöver elevhälsan få en annan och högre status. Mer av förebyggande och uppsökande arbete och att på ett konstruktivt sätt jobba med ungdomarna. I samarbete med Socialförvaltningens Barn och Ungdomssupport kan man med skolan göra ett bra arbete.

Man kan också på ett mer konstruktivt och individanpassat sätt arbeta med det förebyggande arbetet. Där Maria Skånenordost kan vara till stor hjälp när missbruket redan är påbörjat men också vid andra former av nedbrytande beteende.

Samarbete behövs och är viktigt både mellan föräldrar och barn samt kommunens och Region Skånes verksamheter.

Lena Nilsson(S)

1:e vice ordförande Socialnämnden

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se