torsjö live vers2

Framtiden i Hässleholms kommun

Framtiden i Hässleholms kommun

INSÄNDARE. Det som präglat den nuvarande mandatperioden i Hässleholms kommunfullmäktige har varit bristen på en majoritet och bristen på samarbetsförmåga hos partierna. Det är nu val om knappt två månader.

I kommunfullmäktige finns för närvarande nio partier. Det verkar som om fler partier kommer att ställa upp i valet. Dessutom har SD i Hässleholm splittrats till två partier. Om fler partier kommer in i fullmäktige kommer det att bli ännu svårare att fatta beslut i kommunfullmäktige. Ett parti som har ett eller två mandat kan knappast räkna med att få igenom några förslag utan att samarbeta med andra partier. Det krävs därför stor erfarenhet av politiskt arbete för att det skall lyckas. I annat fall kommer förslagen inte att genomföras.

Inledningen av mandatperioden med den rödgröna minoriteten (S, C, Mp och V) blev tyvärr ett exempel på en oförmåga att skapa majoritet och en oförmåga, eller kanske ovilja, att lyssna på andra partier eller opinioner. Ett exempel är striden om paviljongen på T 4. Ca 5 000 personer tyckte att man skulle folkomrösta om frågan. Fram för allt socialdemokraterna var negativa till folkomröstning. Men, det är inte för sent än. Jag uppmanar därför väljarna som tycker att det var fel att flytta paviljongen att inte rösta på socialdemokraterna. Rösta på oss i stället som tycker att paviljongen skulle stå kvar i Officersparken.

Men socialdemokraterna har inte varit mer hänsynstagande till samarbetspartiet Centerpartiet. Socialdemokraterna drev igenom avskaffandet av LOV:en  dvs. möjligheten att välja en annan än kommunen som hemtjänstutförare mot centerns vilja. Centern har i åratal drivit frågan på riksplanet. Det gick så långt att centerns ordförande i kommunen fick skriva en insändare i vilken han bad om ursäkt för att centern tvingats att acceptera socialdemokraternas beslut att avskaffa LOV i Hässleholms kommun. Trots detta är centern fortfarande kvar i samarbetet med socialdemokraterna.

Det viktigaste i kommunalvalet är att det blir ett starkt stöd för den nuvarande styrande minoriteten av moderater, kristdemokrater och liberaler, så att den politik som ekonomiskt styrt kommunen under hela mandatperioden fortsätter.

Douglas Roth (M) Kommunfullmäktiges ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se