Gruppen-3a-328x120

Bengtssons okunskap och villfarelser

Bengtssons okunskap och villfarelser

INSÄNDARE. Centerpartiets PO Bengtsson förnekar sig aldrig. Som vanligt är han inte påläst. Nu senast avslöjade han sin okunskap i en insändare i NSk (28 juli). Hans inlägg rörde den så kallade ”Framtidsplanen för Hässleholms stad”. Han har dock döpt om den till ”Den förnyade översiktsplanen för Hässleholm”. Om han besvärade sig med att i alla fall läsa försättsbladet till de drygt 200 sidorna så skulle han finna att det står att planen är en ”Fördjupning”.  Ordet ”Förnyade” är Bengtsson eget ”hitte på”. Vad beträffar Åhusfältet vet nog de flesta att området begränsas av Almån i söder, väg 117 i öster och väg 21 i norr. Men vad saken gäller är att Bengtsson & (C)ompani(s) påstår att ett ca 10 hektar stort grusområde nu plötsligt har blivit jordbruksmark. Betyget i jordbrukskunskap kan bara bli C (=underkänt).  Bondeförbundarna, på sin tid, visste bättre. Här lite fakta.

  ”Åhusfältet”, norr om Almaån, var tidigare övningsfält till regementet T4. Området är totalt ca 140 hektar stort. I den södra delen (närmast Almaån) är marken låglänt och skogbevuxen och detta, ca 30 hektar stora område, har nu skyddats och registrerats som Natur Klass 1. Det är bra! Norr om detta naturområde finns däremot en ca 10 hektar stor ”grusplan” (väster om Åhus skola och längs med kraftledningen). Det är dessa 10 hektar som Folkets väl och andra partier (utom de rödgröna) anser ska vara utpekat för framtida bebyggelse i enlighet med vad som planerats sedan lång tid. De resterande ca 100 hektaren, som består av jordbruksmark, natur och bebyggelse anser vi däremot ska förbli som det är.

 Brukbar jordbruksmark, skog och natur ska självklart värnas, såväl på Åhusfältet som på Björklunda (norr om Magle våtmark) liksom på andra ställen. Det borde ett parti som (C) kunna hålla med om, men ack nej. Går man i band så gör man som husse (s)äger.

 

Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se