Gruppen-3a-328x120

Tankar om grillförbudet

Tankar om grillförbudet

INSÄNDARE. Som bekant råder det grillförbud (eldningsförbud) i stort sett hela landet. Alla tycks inte vara informerade om detta tillstånd. En ”fluga” som grasserat i landet sedan många år tillbaka och i dag näst intill är att betrakta som religion. Som dessutom stimuleras av diverse media och inte minst av i stort sett de flesta försäljningsställen inklusive matförsäljare. En ”hetsförsäljning” med andra ord. Det basuneras ut: Alla kan bli grillkung! Den som har köpt störst, finast och dyrast grill är en ”vinnare”. Har man dessutom råd att förkolna de allra största köttstyckena, tillhör man eliten.

En bekant journalist till mig uttryckte ordet ”grillmaffia” i en betraktelse, vilket var en träffsäker beteckning på sakens tillstånd. En brandfarlig verksamhet som dessutom ger upphov till illaluktande os och stinkande luftföroreningar, även  innehållande CO2. Att inhalera dessa gaser från trädgårdar, parker och andra ställen är ingen höjdare och dessutom ohälsosamt. För att inte tala om att konsumera de förkolnade bitar som blir resultatet. Vem upplyser ”grillkungarna” om det?
Det går att gå ytterligare ett steg till när gäller förbudslinjen. T.ex. förbjuda  ”eldredskap” utomhus såsom tändstickor, cigarettändare och liknande. Om det råder knivförbud på allmän plats kan även eldredskap ge upphov till mord (mordbrand). En stor vinst med ett sådant förbud skulle bli att rökning i stort sett skulle upphöra. Hur många röker inomhus i dag? En enorm vinst för samhället (vi alla) med andra ord.
Jag är väl medveten om  att mina tankar är högst provocerande för ”grillmaffian” och förstår att den lägger in en ”social” aspekt av att samlas kring en stinkande grill. Men med tanke på vad som kan hända vid grillning, så skulle ett permanent förbud vara välkommet. Ett möjligt undantag skulle vara tillåtelse endast vid ösregn. Men då är det väl inte så intressant att samlas vid grillen?
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se