torsjö live vers2

Svar till Douglas Roth om ”Framtiden i Hässleholms kommun”

INSÄNDARE. Nu märks det tydligt och klart att det är val snart men man tycker att kommunfullmäktiges ordförande ändå kunde hålla sig till fakta. Vad gäller folkomröstningen om paviljongen på T4 så var det nog betydligt fler partier än Socialdemokraterna som var negativa till en folkomröstning. Så när du säger att det framför allt var […]

Fritidschefen kräver svar om rutiner för att förebygga Legionella

Henrik Samevik, tillförordnad fritidschef i Hässleholms kommun, kräver nu svar från tekniska förvaltningen om de bristfälliga rutinerna för att förebygga tillväxt av Legionellabakterier. Muntliga försäkringar om rutiner, med bland annat temperaturmätningar av tappvattnet i duschar, verkar inte ha gått att lita på. Henrik Samevik är också självkritisk och ser att han borde ha kontrollerat att tekniskas arbete […]