Gruppen-3a-328x120

Dölja eller synliggöra

Dölja eller synliggöra

INSÄNDARE. Räkna långsamt till hundra innan du vässar pennan för att vädra din frustration. Dessa ord finns anledning för oss alla att ta till oss.
Nå, undertecknad har i detta sammanhang Björn Widmark(FV) och dennes inlägg i Frilagt 20180802 under rubriken ”Vem döljer vad för väljarna” i tankarna.
”Björn Widmarks sanningar” beträffande undertecknads påstådda försök att dölja sitt partipolitiska arbete och partipolitiska ambitioner tycks vara ett ovärdigt försök att misstänkliggöra undertecknads ambitioner och därmed också Medborgarpartiets. Widmark skriver själv citat: ”Sanningen är att Ronny Larsson har varit, och är, en av de drivande bakom Medborgarpartiet.” Slut på citat. Märkligt att Björn Widmark efter alla aktiviteter och skriverier missat detta och nu tycker att han nu kommit med ett ”avslöjande”. Frågan om vem som demaskerat vem överlämnar vi åt väljarna.
Till sist lite kommer här några redan tidigare kända fakta. Undertecknad återfinns på plats 7 på Medborgarpartiets valsedel vilket svårligen kan döljas.
Den signatur som nedan följer är sedan länge välkänd för många och förknippas måhända med att ”synliggöra” och inte som Björn Widmark påstår dölja.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se