Gruppen-3a-328x120

Om skitstövlar m m

Om skitstövlar m m

INSÄNDARE. Anders Edwall som är ordförande för Hässleholms Centerparti skriver i en insändare den 5 augusti något som definitivt måste bemötas. Han påstår att jag som ordförande i kommunfullmäktige gett personer i fullmäktige tillåtelse att bete sig som ”några riktiga skitstövlar (ursäkta språket) och både nedvärdera, idiotförklara, be ledamöter gå i en politikerskola etc.”.

Jag vill på det bestämdaste tillbakavisa detta påstående. Jag har definitivt inte tillåtit sådana beteenden. Det är dock rätt att det har förekommit olämpliga inlägg i fullmäktige som definitivt inte skulle ha framförts. Som ordförande vet jag inte vad ledamöterna kommer att säga och enligt kommunallagen måste jag ge den som begär ordet detta. Om talaren då framför olämpliga eller kränkande saker är det ordförandens uppgift att ingripa. Att det blivit flera sådana ingripanden kan alla som följt fullmäktiges sammanträden vittna om. Det är dock inte lagligt att vägra att ge en ledamot ordet på grund av att man befarar att talaren skall uttala sig kränkande eller angripa någon på ett olämpligt sätt. Jag hoppas att du känner till dessa regler i kommunallagen.

Tyvärr speglar kommunfullmäktige utvecklingen i samhället även i denna del. Den frustration som finns i samhället med grova angrepp och kränkningar smyger sig även in i fullmäktige.

I början av mandatperioden försökte vi i presidiet att stävja detta. Under dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige Irene Nilsson (S) försökte vi vid ett möte med gruppledarna ta upp en diskussion om bättre debattnivå. Tyvärr misslyckades försöket men Irene skall ha all heder av att hon försökte.

I valrörelsen är det viktigaste att de olika partiernas program i olika frågor lyfts fram. Vi från moderaterna arbetar för att förbättra kommunen. Det gör vi bl. a. genom att skapa en tryggare miljö med fler övervakningskameror och mer belysning på offentliga platser.  Ett attraktivt centrum med utvecklingsmöjligheter för butiksbranschen är också viktigt. På skolområdet har vi förslag om att möjliggöra fler fristående skolor. Inom äldreområdet vill vi skapa   ”Hälsostaden”, såsom i Ängelholm, med ett närmare samarbete mellan kommunen och regionen. Allt är viktiga frågor för väljarna.

 

Douglas Roth (M)

Kommunfullmäktiges ordförande

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se