Gruppen-3a-328x120

Vem döljer vad för väljarna?

Vem döljer vad för väljarna?

INSÄNDARE. Ronny Larsson skriver så här i Frilagt den 2 augusti om två kvinnliga socialdemokratiska representanter som uttalat sig i Paviljongfrågan: ”Dessa bägge damer försöker på nytt i sitt inlägg dölja sin bristande demokratiska insikt genom att försöka göra den stora folkliga manifestationen kring Musikpaviljongen till en teknikalitet.

Undertecknad stödjer på intet sätt (S) och deras ställningstaganden i paviljongfrågan, men Ronny Larsson kastar sten i glashus när han anklagar dem för att dölja något. Ronny Larsson har själv låtit påskina att det nybildade Medborgarpartiet vilar på en bred bas av ca 5000 individer som skrivit på namninsamlingen. Detta är direkt fel eftersom han på detta sätt göra sig till självutnämnd tolk för alla oss som skrivit under. Ronny Larsson räknar på detta sätt in undertecknad, liksom Douglas Roth, Ulf Erlandsson och många, många andra som skrev på listan utan att vi för den skull står bakom bildandet av Medborgarpartiet.

Ronny Larsson döljer därtill sitt partipolitiska arbete och sina politiska ambitioner. Sanningen är att Ronny Larsson har varit, och är, en av de drivande bakom Medborgarpartiet. Med detta inte sagt att det är fel att bilda nya partier, men öppenhet och tydlighet måste prägla debatten. Det är därför hög tid för Ronny Larsson att, som valbar politiker på Medborgarpartiets lista inför valet 2018, skriva under sina politiska insändare med partibeteckning vilken i förra valet var Folkets väl och i detta val är Medborgarpartiet. Hoppas att vi nu kan koncentrera oss på sakfrågorna och framtiden. FV:s hållning framgår på hemsidan www.folketsval.se. Där blickar vi framåt. Väl bekomme.

Björn Widmark

Folkets väl

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se