Gruppen-3a-328x120

Vem döljer vad för väljarna?

INSÄNDARE. Ronny Larsson skriver så här i Frilagt den 2 augusti om två kvinnliga socialdemokratiska representanter som uttalat sig i Paviljongfrågan: ”Dessa bägge damer försöker på nytt i sitt inlägg dölja sin bristande demokratiska insikt genom att försöka göra den stora folkliga manifestationen kring Musikpaviljongen till en teknikalitet.” Undertecknad stödjer på intet sätt (S) och deras […]

Landsbygden missgynnas

INSÄNDARE. Det är viktigt att kultur finns i hela landet och tack vare eldsjälar  i hembygds – och bygdegårdsföreningar så är detta fallet. Tyvärr är det ändå landsbygden som missgynnas när det gäller fördelning av de kulturmedel som staten bidrar med. En alldeles för stor del stannar i storstäderna. Samtidigt som 13 museer (av 18) som […]

Svar till ”stoppa salafisternas utbredning”

INSÄNDARE. Rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” ska tas på största allvar och det finns en problematik med personer och grupper som motiverar kvinnoförtryck med religion. Detta kom inte som en överraskning för någon. Debatten har pågått länge. Eftersom kvinnoförtryck alltid har varit svårt att bevisa i […]

Evert Storm vill ha mer direktdemokrati

KOMMUNVALET 2018. Vi tar pulsen på de politiska partierna inför kommunvalet i Hässleholm. Först ut är nybildade Medborgarpartiet vars första namn på listan är Evert Storm. Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti? -Jag vill säga skolan. Ska vi ha en levande landsbygd, vilket vi vill jobba för, så måste vi bevara byskolorna. […]

Minnesförlust eller synfel?

INSÄNDARE. Douglas Roth (M) skriver återigen om Paviljongen (Frilagt 2018-08-02). Denna gång skriver han bl.a: ”Käre Björn! …. Jag (anm. Roth) såg dig inte när vi samlade namn till stöd för folkomröstningen.” Min fråga är nu om detta kan bero på att Roth drabbats av (m)innesförlust eller synfel. Här en påminnelse och lite fakta. Jag deltog […]

SD slår in öppna dörrar

INSÄNDARE. Läste med spänning insändaren från två politiker i omsorgsnämnden som representerar SD . Glad över att ni delar och tydligen gillar socialdemokratiska värderingar och tankegångar, Detta grundar jag på att flera av de reformer ni vill kämpa för redan är sjösatta av socialdemokraterna eller på väg att komma igång som tex era förslag när det […]

Ömma tår

INSÄNDARE. Jag trampade tydligen på mycket ömma tår när jag i min insändare tog upp socialdemokraternas negativa inställning till folkomröstningen om paviljongen i Officersparken. Jag tycker det är viktigt att nu inför valet ta upp den kanske mest debatterade politiska frågan i Hässleholm under den gångna mandatperioden. Det är så klart viktigast att se framåt, men […]

Musikpaviljongen i parti och minut

INSÄNDARE. Det talas nu åter i parti och minut om alla ”valser” kring Musikpaviljongen med på den tiden det begav sig omgivande vackra park. Frågan som blev en stor folklig manifestation lever glädjande nog i allra högsta grad. På insändarsidor får vi detta bekräftat. Där gör en rad kända politiker sina röster hörda i frågan! Bland […]

Ett paradis för kriminella

INSÄNDARE. Hur kan det komma sig att Sveriges rödgröna regering, måste envisas med att importera och samla alla kriminella i detta landet? Nu ska vi ta hit Clark Olofsson också, som dessutom är landsförvisad på livstid! Denna livstids landsförvisning är tydligen nu hävd av något ljushuvud. Inte nog med att vi tar tillbaka IS-anhängare som efter […]

Värna våra äldre

INSÄNDARE. Sveriges äldre förtjänar speciell uppmärksamhet med hänsyn till att vår välfärd är resultat av deras mödor. Vi Sverigedemokrater accepterar inte att äldre ska behöva dö isolerade eller sakna livets nödtorft under livets sista kapitel. Ålderdom ska förenas med värdighet. Så långt det någonsin är möjligt ska våra äldre få bo hemma med bibehållen livskvalité […]