Gruppen-3a-328x120

Evert Storm vill ha mer direktdemokrati

Evert Storm vill ha mer direktdemokrati

KOMMUNVALET 2018. Vi tar pulsen på de politiska partierna inför kommunvalet i Hässleholm.

Först ut är nybildade Medborgarpartiet vars första namn på listan är Evert Storm.

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

-Jag vill säga skolan. Ska vi ha en levande landsbygd, vilket vi vill jobba för, så måste vi bevara byskolorna.

– Men även äldreomsorgen kommer högt på listan. Låt våra äldre bo på tryggt äldreboende och sluta övertala dem att bo kvar hemma.

Evert Storm är första namn på Medborgarpartiets lista.
Foto: Gert Jacobsson

Omsorgen kostar redan i dag mycket pengar. Hur vill ni finansiera ett utbyggt äldreboende?

-För det första är hemtjänsten inte gratis. Vi tror det skulle bli mer kostnadseffektivt att samla personalen på t ex ett äldreboende. Dessutom vill vi att kommunen slutar slösa med våra skattepengar genom att köpa dyrt och sälja billigt.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

-Man kan ju börja med att kliva ner från sina höga hästar. Öppna dörren, gå ut på gator och torg, prata med folk. Och lyssna.

Hur ska skattemedlen användas, d v s hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten?

-Skola och omsorg måste prioriteras men vi vill också slå ett slag för kommunikationerna. Kollektivtrafiken på våra mindre orter, t ex Finja och Farstorp måste förbättras.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

-Det kan ju helt enkelt vara så att underskottet beror på att man tillför för lite pengar. Men jag tror också att planeringen kan bli bättre. Låt barnen gå i skola där de bor så kommer man ifrån mycket av de dyra skolskjutsarna.

Vad vill du göra åt mobbingen i skolorna?

-Jag tror att det handlar om för stora enheter där lärarna har noll koll. Återigen – låt barnen gå i skola på hemorten.

Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

-Ja, absolut. Finjasjön är en pärla och vi måste göra allt för att rädda den. Hur överlåter jag åt experterna att bedöma.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökande behov, personalbrist m m?

-Kommunen har själv orsakat personalbristen genom sina besparingar. Vi måste göra vårdyrket attraktivt igen.

– I stället för att som nu lägga ner äldreboenden så behöver vi skapa fler platser. Då kan vi också skippa halva kommunens bilflotta – minst. Då har vi också råd att anställa fler, vilket minskar arbetsbördan och kan bidra till att fler söker sig till vården.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas (bil-, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, otrygghet)?

-Använd sunt förnuft. Centrum måste vara tillgängligt för alla – även för de som bor i småorterna. Så öppna Järnvägsgatan i båda riktningarna och avgränsa busshållplatsen från övrig trafik.

-Enda sättet att bevara handeln i centrum är att göra det tillgängligt. Se till att det finns parkeringsplatser på rimligt gångavstånd. Där vill vi också öppna upp Frykholmsgatan och nedre delen av Första Avenyn. Vändplatsen på Frykholmsgatan är ju ett skämt…

-Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar är inte bra. Men det gäller inte bara kommunen utan i hög grad även fastighetsägarna. Här måste reglerna bli tydligare.

-När det gäller cykeltrafiken så är det ju bara i innerstan den har prioriterats. Även ytterområdena behöver i många fall göras cykelvänligare. Hur ska t ex de som bor i Vankiva och Farstorp kunna ta cykeln in till centrum? Väg 117 är ju direkt livsfarlig för cyklister. Det vill vi ändra på.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

-Se till att få en levande landsbygd. Bevara byskolorna och förbättra servicen, inte minst kommunikationerna, för att få ungdomarna att stanna kvar.

Hur vill du förbättra integrationen?

-Det handlar ju faktiskt också om en vilja att bli integrerad. Sedan är det klart att det handlar om att skapa jobb också. Det finns ju onekligen många exempel på lyckad integration under årens lopp. Inte minst alla de ungerska flyktingar som kom i slutet på 1950-talet, men också invandringen från Balkan och Grekland. Ta lärdom av det – hur gjorde vi då?

-Sedan ska vi komma ihåg att det 2016 kom 160 000 flyktingar till Sverige…

Vad anser du om böneutrop?

-De ska absolut inte tillåtas.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

-Här har stora delar av vårt samhälle blundat för verkligheten, och många gör så fortfarande. Bättre polisresurser är ett måste, men även från kommunalt håll måste man vara mer uppmärksam på varningssignaler.

Anser du att bostadssegregation är ett problem i Hässleholm och vad vill du i så fall göra åt det?

-Ja, visst är det ett problem och det ökar risken för att det bildas samhällen i samhället. Det motverkar på så sätt också integrationen.

-Vi måste försöka sprida ut boendet bättre än vad vi gör i dag.

Behöver det byggas fler bostäder? I så fall för vem och var?

-Ja. Framför allt fler billiga bostäder, hyresrätter, för vanligt folk. Och vi vill inte bygga i parker och grönområden. Norden bara väntar på att byggas ut, likaså Åhusfältet. Jordbruksmark? I helskotta heller…

Vad vill du göra åt det bristande förtroendet för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn och information förbättras?

-För det första måste det till mer direktdemokrati. Gå ut och sök upp väljarna, diskutera och lyssna. Öppna nämndsammanträden, i de fall sekretess inte råder, och öppna bolagsstämmor. Få ordning på diarieförningen. Det håller inte att, som i dag, helt godtyckligt strunta i att diarieföra en mängd ärenden. Det försvårar insynen.

Försvarar du att politiker offentligt uttalar sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

-Nej, absolut inte. Har man rent mjöl i påsen så måste man som myndighetsperson tåla kritik.

Gert Jacobsson

 

 

FAKTA

Medborgarpartiet: bildat som en konsekvens av flytten av musikpaviljongen på T4.

Partiet säger i sitt program att man vill värna om medborgarna och lyssna till både unga och äldre, att våra folkvalda ska vara lyhörda och lyssna av medborgarna och inte göra affärer som gynnar bara en part. Som det varit nu har man köpt dyrt och sålt billigt.

Partiet vill också att de mindre orterna utvecklas genom att, om möjligt, bevara skolorna och förbättra kommunikationerna. En levande landsbygd är parollen.

Man vill också se mer direktdemokrati med folkomröstningar i viktiga frågor men också genom öppna bolagsstämmor och, om möjligt, nämndsammanträden.

Evert Storm

79 år. Bor i villa i Hässleholm. Sambo med Rosita Forsberg.

Äger en Renault Kadjar 2017.

Pensionär, men också begravningsentrepenör och borgerlig vigselförrättare.

Blev politiker tack vare striden om paviljongen. -Det är kommunens skuld, de lyssnade inte…

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se