torsjö live vers2

Svar till ”stoppa salafisternas utbredning”

Svar till ”stoppa salafisternas utbredning”

INSÄNDARE. Rapporten ”Mellan salafism och salafistisk jihadism – påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” ska tas på största allvar och det finns en problematik med personer och grupper som motiverar kvinnoförtryck med religion. Detta kom inte som en överraskning för någon. Debatten har pågått länge. Eftersom kvinnoförtryck alltid har varit svårt att bevisa i Sverige, räcker det inte med lagar som kan begränsa förtrycket. Hot om våld och frihetsberövande är olagligt men väldigt svårt att komma åt eftersom hotbilden måste bevisas, och det är sällan det finns några vittnen. Om det finns några vittnen löper de stor risk att bli nertystade. Det blir väldigt tydligt när det kommer invandrare som kan göra samma sak utan att det är olagligt. Samhället behöver bli bättre på att identifiera våld och förtryck i hemmet. Därutöver behöver polis och socialtjänst få verktyg för att kunna ingripa och samverka i detta svåra arbete.

Patrik Jönsson (SD) skriver i sin insändare 18/7, att de som förstör vårt land och stöder terrorism och kvinnoförtryck ska omedelbart utvisas. Det skulle i så fall innebära att vi ska utvisa svenska män eftersom dömda brottslingar i Sverige består av 85% svenska män enligt BRÅ. Detta beslut skulle även indirekt innebära utvisning av SD, då de själva har lagt in en motion 2017, som går ut på att begränsa all forskning kring kvinnoförtryck.

Tidigare har det svenska rättssystemet baserats på bevisföring, för att undvika att oskyldiga döms för brott de inte har begått. Att döma människor på förhand grundat på deras ursprung eller hudfärg skulle leda till en enorm otrygghet i vårt samhälle. Vi i centerpartiet vill att du ska känna dig trygg oavsett var du bor och polisen ska finnas nära. Vi har en nolltolerans mot alla brott och vill ha fler poliser i alla delar av landet. Centerpartiet står upp för en reglerad invandring byggd på medmänsklighet och ordning och reda. Man får stanna om man har skyddsskäl, men ska lämna landet om man får avslag. Därutöver vill vi även utforma bättre mottagande för en fungerande integration.

 

Anna Pålsson fullmäktigekandidat (C)

Anders Edwall (C)

Lena Svensson (C)

Gustaf Karlström (C)

Läs tidigare insändare i ämnet:

2018-07-03 Stoppa salafisternas utbredning!

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se