torsjö live vers2

Värna våra äldre

Värna våra äldre

INSÄNDARE. Sveriges äldre förtjänar speciell uppmärksamhet med hänsyn till att vår välfärd är resultat av deras mödor. Vi Sverigedemokrater accepterar inte att äldre ska behöva dö isolerade eller sakna livets nödtorft under livets sista kapitel. Ålderdom ska förenas med värdighet. Så långt det någonsin är möjligt ska våra äldre få bo hemma med bibehållen livskvalité och glädje. Men möjligheter måste också finnas att få plats på äldreboende i eller nära hemorten .

Sverigedemokraterna lägger inga ideologiska värderingar angående vilken driftsform som ska gälla vid våra äldreboende utan vi välkomnar både privata och offentliga. Det viktiga för oss är att de boende är nöjda,  att kvalité och valfrihet består. En aspekt för att uppnå dessa mål är ju också att personalen är nöjd med sina arbetsvillkor. Vi vill till exempel avskaffa de ofrivilliga delade turerna samt möjliggöra tillräcklig bemanning dygnet runt på äldreboenden och inom hemtjänsten.

Ett generellt kompetenslyft inom vården står också på vår agenda. Vi vill införa yrkeslegitimation för undersköterskor samt anställa vårdservicepersonal som kan avlasta den vårdgivande personalen. För personal som vill jobba vidare efter pensionsålder erbjuder vi en skattereduktion samt lagstadgad rätt till deltid. Vi uppskattar den viktiga erfarenhet och kompetens dessa besitter. För att effektivisera äldrevården utan att kvalitén försämras föreslår vi att äldrevårdscentraler inrättas. Detta skulle ge äldre möjligheter till specialiserad vård i ett tidigt skede. För den som är 85 år eller äldre skall patientavgiften slopas. Tandvårdsbidraget ska ökas för att höja tandstatusen hos pensionärer med låg pension.

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma den viktiga maten. En matreform är önskvärd innehållande minimikrav angående näringsrik, god, samt nylagad mat både för hemtjänsten och på äldreboenden. Detta är för oss väldigt viktiga frågor och vi kommer göra allt i vår makt för att reformerna ska kunna genomföras.

 

Johanna Hörgerud   (SD)
Hanna Sjöstrand  (SD)

Läs svar på denna insändare:

2018-08-02 SD slår in öppna dörrar

 

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se