torsjö live vers2

Ständiga korrigeringar på byggandet

Ständiga korrigeringar på byggandet

INSÄNDARE. Nu har ”bråket” om var byggandet i kommunen ska ske kulminerat. Undertecknad som följt Sverigeförhandlingen från start vill här redovisa vad som framförts i diskussionerna. Från allra första början var det 500 meters radie som gällde, inte 1000 meter och antalet var tillsammans med Kristianstad 7000 lägenheter, varav hälften var, således 3500. Detta har nu först korrigerats till 1000 meter och nu senast till 3000 meter och 4000 lägenheter och också inkluderande stationsorterna.

Om det nu är oåterkalleligen sant, så finns det stora möjligheter att inte behöva exploatera våra grön- och kulturområden. Således behöver inte planen för Paradiset/Vänhem genomföras. Tackar för det!
Om man sen går över till att räkna lite på om hur många lägenheter/villor det kan behövas byggas i kommunen under den förväntade perioden (ca 15 år) som omfattas i Sverigeförhandlingen. 4000 lägenheter delat med 15 år ger 267 st lägenheter/villor per år. Om vi utgår från att det bor två personer i genomsnitt i varje bostad blir det en ökning med 8000 totalt. Möjligen kan det vara något mindre per lägenhet/villa. Det skulle betyda att Hässleholms kommun skulle öka sitt invånarantal med 8000/15 personer, vilket betyder 533 invånare/år. Tittar man på statistiken de senaste 20 åren, har kommunen ökat med drygt 100 invånare varje år. Något år har det även varit minus. Det ska dock tilläggas att under senare år har siffran varit något förhöjd. Vänligen rätta mig om jag har fel.
Om detta byggprogram sätts i sjön och genomförs, kommer vi att få ett lägenhets/villaöverskott som som heter duga. Till båtnad för köpare/hyresgäster och nackdel för säljare/uthyrare. Överpriserna som gäller i dag blir ett minne blott. Vilka annonser i våra rikstidningar kan vi se fram emot för att få kvoten uppfylld? Och inte minst till vilka kostnader? Hur många vill flytta till Hässleholm, som kandiderar till Sveriges fulaste stad? Är tävlingen avgjord än, frågar:
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se