logga-ligg-tjock

Musikpaviljongen i parti och minut

Musikpaviljongen i parti och minut

INSÄNDARE. Det talas nu åter i parti och minut om alla ”valser” kring Musikpaviljongen med på den tiden det begav sig omgivande vackra park.
Frågan som blev en stor folklig manifestation lever glädjande nog i allra högsta grad. På insändarsidor får vi detta bekräftat. Där gör en rad kända politiker sina röster hörda i frågan!
Bland andra dristar sig mångårige kommunfullmäktigeordföranden Roth att åter ta upp nämnda fråga och den i samband därmed den uteblivna folkomröstningen. Undertecknad redogör inte här för var enskilda eller partier stod i frågan om folkomröstning. Detta framgår i all tydlighet i respektive debattinlägg.
Reaktionen på Roths inlägg låter inte vänta på sig. De röd(gröna) tydligen representerade av två till synes upprörda socialdemokrater oppositionsrådet Wallentheim och 2:e vice ordförande Nilsson ger svar på tal. Dessa bägge damer försöker på nytt i sitt inlägg dölja sin bristande demokratiska insikt genom att försöka göra den stora folkliga manifestationen kring Musikpaviljongen till en teknikalitet.
I den på nytt uppflammade debatten kring Musikpaviljongen skymtar vi också kommunfullmäktigeledamoten Björn Widmark(FV).
Våra debattörer nämner av förståeliga skäl inte vid namn det demokratiska parti Medborgarpartiet som växte fram som ett resultat av de händelser som nu åter väcker ett så stort intresse.
Alla kan vi nu se att det som skedde i frågan kring Musikpaviljongen djupt tycks oroa stora delar av det politiska etablissemanget. Den uteblivna folkomröstningen har satt fokus på många av vår politikers demokratiska oförstånd.
Bakgrunden till det som här sägs finns anledning för oss väljare att fundera över. Ingen tvekan råder beträffande behovet av politisk förnyelse i Hässleholms kommun.
Låt oss vid valet i september se till att demokratisk oförstånd ersätts med demokratisk insikt och respekt för väljarna. Många av våra välarvoderade etablerade politiker behöver komma ut ur maktens korridorer för att konfronteras med och skaffa kunskap om den verklighet i vilken vi gräsrötter befinner oss. Hur detta ska bli verklighet tror undertecknad många av oss gräsrötter förstår när vi nu inom kort står framför valurnorna. Möjligheten till förändring, förnyelse och fördjupad demokrati står att läsa med eldskrift utan att något partinamn behöver nämnas.

Ronny Larsson i Kvistalånga (Medborgarpartiet)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se