logga-ligg-tjock

Ömma tår

Ömma tår

INSÄNDARE. Jag trampade tydligen på mycket ömma tår när jag i min insändare tog upp socialdemokraternas negativa inställning till folkomröstningen om paviljongen i Officersparken.

Jag tycker det är viktigt att nu inför valet ta upp den kanske mest debatterade politiska frågan i Hässleholm under den gångna mandatperioden. Det är så klart viktigast att se framåt, men det kan inte innebära att väljarna inte påminns om hur olika partier har beslutat i olika frågor. Jag tycker att socialdemokraterna skall lyfta fram sin negativa inställning till paviljongomröstningen och den förlust på ca 1,7 miljoner kronor som hela flytten av paviljongen innebar. Varför lyfter ni inte fram detta?  Tycker ni inte beslutet blev bra? Det skulle vara mycket värdefullt att veta inför framtida fastighetsbeslut.

De förlustpengarna skulle mycket bättre ha kunnat satsas på t ex skolan eller äldreomsorgen. Det gäller i politiken, som på alla andra områden, att ta lärdom av misstagen. Enligt min mening var paviljongflytten, på många sätt, ett dyrt misstag.

Vi moderater tycker att i kommunalpolitiken är ett positivt synsätt på näringslivet och ökad sysselsättning det mest centrala. Då får man resurser till att utveckla kommunens olika verksamhetsområden.

Då får vi en välskött kommun med god ekonomi och nöjda medborgare.

 

Douglas Roth (M)

Kommunfullmäktiges ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se