torsjö live vers2

Demokratins avslöjande vind

Demokratins avslöjande vind

INSÄNDARE. En demokratins avslöjande vind har svept genom vår kommun under den mandatperiod som snart är tillända. Den har har fått Finjasjöns ”gröna” vatten att krusas, gjort en tillrättavisande sväng över reningsverket, svept genom ett centrum där butikslokaler gapar tomma, rört om i håret på välfriserade profithungriga byggherrar och för en stund sökt vila för att få förnyad kraft bland asparnas lövverk på kafé Verum.
Vår vind inspirerade Medborgare, gräsrötter att i god demokratisk anda samlas utanför maktens boning för att framföra sina budskap. Vinden var gynnsamt förlig när marscher genomfördes och namninsamlingslistor fulltecknades där stora skaror medborgare uttryckte sin åsikt.
En stor fråga som engagerade många var Musikpaviljongen med omgivande park. Denna fråga handlar grunden om hur vi ska handskas med våra vackra parker, grönområden och kulturbyggnader.
Den folkomröstning som en gång för alla skulle kunnat ge svar på frågan om Musikpaviljongen uteblev. Kommunfullmäktige såg till att medborgare, gräsrötter inte fick säga sitt. Ur det demokratiunderskott som då blottades föddes Medborgarpartiet i Hässleholms kommun!
Debatter med mindre trevliga personangrepp har blossat upp kring frågan om vem som stödde vem eller gjorde det ena eller andra i frågan om Musikpaviljongen. Undertecknad är övertygad om att den eller de som lämnar sakfrågor därhän och ägnar sig åt denna typ av ”debatt” lätt genomskådas av välinformerade väljare.
Undertecknad konstatera på nytt att det som faktiskt hänt är att en skara människor skred till handling och Medborgarpartiet såg dagens ljus.
En huvudfråga för Medborgarpartiet vars partiprogram återfinns på partiets hemsida www.medborgar-partiet.se är mer direktdemokrati eller om man så vill ”folkomröstningar i viktiga frågor där medborgare, gräsrötter får säga sitt”.
Nu återstår frågan om den demokratins vind om vilken här talas ska svepa genom maktens korridor och skapa förutsättning för att åter ge en röst åt oss medborgare, gräsrötter. Den frågan ska vi väljare besvara vid valurnorna i september!
På förekommen anledning vill undertecknad till sist påpeka att jag inte är talesman för Medborgarpartiet om inte så särskilt anges. Jag finns med på partiets valsedel. Dock är det så att varifrån valvinden än blåser kan inget hindra mig att framföra ”mina” åsikter på denna sida eller annorstädes. Detta har undertecknad för övrigt under lång tid gjort med eller utan partitillhörighet.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se