torsjö live vers2

När kommer gymnasiebussen?

När kommer gymnasiebussen?

INSÄNDARE. Om inte minnet sviker så är den enda kommunala nyinvestering som gjorts i Farstorp under innevarande mandatperiod tillkomsten av sex parkeringsplatser vid skolan så att alla i personalen där ska kunna ställa sina bilar. ”Dä va lidet men gött, som han sa som patta katten. Men dä hajtar inte”. Farstorpsbor och verumiter vill framför allt också ha tillbaka den buss för gymnasielever, som på moderat initiativ drogs in förra mandatperioden.

För ett par veckor sedan kunde elever och föräldrar inför den förestående skolstarten läsa i tidningen, att alla elever som har mer än sex kilometer, enkel resa, till och från skolan har rätt till ett gymnasiekort, som ger gratis resor på bussar och tåg. Detta är dock en sanning med modifikation. Trots att det från Farstorp och Verum är mellan 15 och 25 kilometer till gymnasiet i Hässleholm innebär ett gratiskort ingen rätt till kollektivresa till skolan, eftersom det inte längre finns någon buss som transporterar sträckan

Företrädare för nästan alla partier i kommunen lovade vid ett offentligt möte i Farstorp i april 2014 att bussen skulle vara på plats till skolstarten det året. Det har nu gått fyra år sedan dess, men någon buss har vi fortfarande inte sett röken av. När det nu dagligen på denna sida ställs ut löften inför framtiden av olika partiers representanter, kan trovärdigheten naturligtvis ifrågasättas i dessa med tanke på att det gamla löftet om en skolbuss ännu inte infriats. Nästan alla partier och socialdemokraterna i synnerhet talar om att jämlikheten måste öka. Det är visserligen sant att de flesta ska vara jämlika. Men en del ska uppenbart vara mindre jämlika än andra. Till den senare kategorin hör av allt att döma landsbygdens ungdomar, som man skiter i.

Nästan alla partier och i synnerhet miljöpartiet talar också om att utsläppen av växthusgaser som koldioxid måste minska för att möta klimathotet. Denna retorik är emellertid inte trovärdig, när man tvingar 15-20 föräldrar att två gånger dagligen köra sina telningar till och från skolan i personbilar i stället för att sätta in en utsläppsbegränsande skolbuss.

Undertecknad har ett par gånger talat med Lena Wallentheim om bussen när hon var kommunstyrelsens ordförande. Hon var välvillig i ord men i handling har inget hänt. Och det är handlingarna som räknas. Samma välvilliga ord har uttalats av en tjänsteman i kommunen som arbetar med trafikfrågor. Han nämnde att man förhandlade med Skånetrafiken för att försöka få dem att trafikera linjen. Uppenbarligen har dessa förhandlingar misslyckats.

Politik är att vilja skrev en känd politiker för ett par årtionden sedan. Viljan förefaller emellertid inte att vara tillstädes när det gäller att lösa landsbygdsungdomarnas skolresor. Orsakerna härtill kan man bara spekulera i. Kanske är det så enkelt som att det fåtal röster som den här minoriteten utgör inte anses vara lönsam att strida för enligt en röstmaximeringskalkyl.

Samtidigt brukar det vara så att rättvisan till slut segrar. När farstorpsbor och verumiter ser hur kommunen slänger pengar på att gräva upp Hässleholms tätort en gång vart tionde år, satsar skattepengar på en fotbollsförening som inte har en enda spelare från kommunen och år efter år anordnar ett Europaforum, vars enda syfte tycks vara att få en del höjdare från när och fjärran att visa upp sig, men inte har råd att satsa ett antal hundratusen kronor på att anordna en skolbuss för de skolelever som har både den längsta och sämsta vägen till sin skola, undrar de självfallet om de styrande ens kan stava till ordet prioritera. De har i handling i vart fall visat att de inte räknar det uppväxande släktet på landsbygden som en prioriterad grupp.

Staffan Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se