Gruppen-3a-328x120

Vi tänker på djurens väl

Vi tänker på djurens väl

INSÄNDARE. Sverige har genom tradition präglats av nära band mellan människa och djur. Som gammalt jordbruksland förstod vi tidigt värdet av välmående djur på våra gårdar och behandlade dem därefter. Idag ser Sverige annorlunda ut och är ej längre jordbruksland, men respekten för djuren finns kvar på befintliga gårdar. Den konsument som väljer att köpa svenskt kött kan vara tämligen säker på att djuret har haft ett gott liv reglerat av djurskyddsbestämmelser.
Även husdjur åtnjuter generellt hög status i vårt land. De som haft förmånen att växa upp med hund och katt kan vittna om villkorslös kärlek och aktivering i hemmet. För många unga är det också ett första steg i konsten att ta ansvar för en annan levande varelse.
Sverigedemokraterna vill fortsätta värna om våra djur genom att strama upp djurskyddslagarna ytterligare snäpp. Trots allt förekommer djurplågeri och övergrepp vilket sällan leder till eftergifter för den skyldige. Skulle någon fällas för brott blir straffet milt.
Vi vill inrätta en speciell djurpolis som skall arbeta med att spåra och lagföra djurplågare. Vidare vill vi utöka lagstiftningen med grovt djurplågeri vilket ska kunna leda till stränga straff. Vi vill förbjuda vilda djur på cirkus, investera i hästnäringen och bygga ut ridvägar och leder, samt kompensera svenska bönder som väljer att investera för att öka djurens välbefinnande. Det kostar att ge djurbesättningar dräglig tillvaro och detta måste uppmärksammas.
Vi vill skjuta till medel för att säkerställa att länsstyrelsen har resurser för att förhindra vanskötsel av djur.

Susanne Lottsfeldt (SD), Marie Carlson (SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se