Gruppen-3a-328x120

Folkets väls politiker donerar ”överarvodena”

Folkets väls politiker donerar ”överarvodena”

FUB med Lisbeth Johansson och Kjell Göran Hansson, till vänster, fick 10 000 kronor i gåva av Folkets väl, liksom Hemlösa i Hässleholm med Percy Olsson och Ingela Hansson. FV:s gruppledare Björn Widmark delade ut de symboliska checkarna till föreningarna. Foto: Lotta Persson

Folkets väl anser att kommunpolitikernas arvoden är för höga. Partiets ledamöter donerar därför sedan 2014 ”överarvodet” till ett särskilt konto varifrån gåvor nu delas ut till lokala föreningar som de anser gör viktiga samhällsinsatser. På torsdagen fick två mottagare 10 000 kronor vardera: HIH, Hemlösa i Hässleholm, för sina insatser för en bättre tillvaro för hemlösa och behövande och FUB i Hässleholm, som verkar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Björn Widmark förklarade att han och de andra FV-politikerna donerar mellanskillnaden mellan de arvoden de får idag och den lägre nivå de skulle önska. Foto: Lotta Persson

FV-ledamöterna avstår mellanskillnaden mellan sitt arvode, som baseras på kommunens så kallade grundbelopp på 69 954 kronor för heltid, och det arvode de skulle haft om FV fått bestämma, baserat på regeringens prisbasbelopp på 45 500 kronor för heltid.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

I år kan 40 000 kronor delas ut till totalt fyra mottagare. Två kommer att offentliggöras i nästa vecka.

FV har idag bara en ledamot med fast månadsarvode och denne har inte mer än sju procents arvode, men avsätter alltså den oönskade andelen. Partiets timarvoderade politiker avsätter på samma sätt en del av sitt arvode.

– Om alla partier hade tillämpat vår modell hade kommunen årligen sparat drygt sex miljoner kronor, säger gruppledaren Björn Widmark som gärna sett att de pengarna satsats på exempelvis omsorg och ungdomsverksamhet.

När han överlämnar donationerna till HIH och FUB i partilokalen på Godtemplargatan i Hässleholm förklarar han att det är ledamöternas egna skattade pengar.

– Vi vill ge tillbaka till sådant som vi anser fått för lite och måste uppmuntras, säger han.

Han betonar att det inte krävs några motprestationer av mottagarna, men Kjell Göran Hansson i FUB gör en liten kupp och ger honom en bok om föreningens första 50 år.

Båda föreningarna är tacksamma för bidragen som de försäkrar ska komma till nytta.

– Ju mer vi har desto mer kan vi göra, säger Percy Olsson i HIH som ständigt kämpar för att klara hyra för lokalen och hjälp till hemlösa och andra utsatta i Hässleholm.

De skulle dessutom behöva en större lokal för det är ofta trångt i den nuvarande i nykterhetsrörelsens hus Globen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se