torsjö live vers2

Ge äldrefrågorna mer plats

Ge äldrefrågorna mer plats

INSÄNDARE. I samband med en resa hade  jag tillfälle att samtala med flera par i pensionärsåldern och noterade en märkbar oro inför äldrevårdens framtid i Sverige. Vi vet att åldersgruppen över 80 växer och särskilt markant är då ökningen för dem över 85 år. Blickar vi framåt i tiden så beräknar Boverket att år 2050 skall antalet 85-åringar och äldre ha fördubblats jämfört med dagens läge. Vart skall dessa ta vägen när de inte längre kan bo kvar hemma och antalet äldreboenden minskat?

Redan aktuell känns frågan om hur det skall gå för trettiotalister och fyrtiotalister som på grund av ålder och sjukdom behöver omsorg.

Genom anpassning av bostäder och bistånd av hemtjänst kan de flesta bo kvar men det kommer ändå att behövas andra alternativ. Begrepp som  trygghetsboende, seniorboende och mellanboende lanseras alltmer som alternativ till kvarboende och vårdboende. En annan fråga som inte alltid lösts på bästa sätt är de par som har olika vårdbehov! Hur kan de genom att få bo tillsammans få ett värdigt åldrande?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Min önskan är att äldrefrågorna skall få en större plats i den debatt som kommer att föras inför valet i september. 26 procent av de som skall rösta är pensionärer och de har  har många anhöriga. Under min riksdagstid fick jag under några år vara äldrepolitisk talesperson för centerpartiet och fick ta emot telefonsamtal och brev från människor som antingen var pensionärer eller anhöriga. Samtalen har fortsatt och jag hoppas på väljarnas förtroende för att kunna vara en ropande röst i äldrepolitiken.

Lars-Ivar Ericson C

kandidat i riksdagsvalet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se